Гледайте по ТV1

smalllogo    TV1 RADIO позволява да слушате в колата, в градския транспорт или ако нямате добър интернет. Опция 'връщане' е активна и можете да връщате 24 часа програмата ни.   smalllogo

СЪВРЕМЕННИТЕ ВОЙНИ

  1. Психогенно въздействие, ориентирано към травмиране на психиката. То може да бъде физическо (предизвикано от удари или изменения в осветление, звук, температура, промени в налягането). В резултат на което човек не е способен рационално да мисли и действа. Съвременните средства за контрол на атмосферните условия и промени в климата са достояние на всички. Психогенното въздействие може да бъде и шоково, в следствие на условия или събития, с помощта на психологически и психотропни средства. Целта е да се създаде деморализация и промяна в състоянието, като: паника, депресия и др. Средствата са разнообразни, започвайки от картини за предстоящ апокалипсис и завършвайки с листовки с пропагандни съдържания, базирани на НЛП.
  2. Психоаналитично въздействие. Разработена е компютърна технология от И.В.Смирнов, която позволява в кратък срок да се проведе диагностика на човек и да се осъществи корекция на неговото поведение. Например, човек улавя неприятен звук на равнище подсъзнание и реагира на него. В резултат обработка на сигнала, компютъра избира тоналност на звука, която съответства на една или друга ситуация. За определен тип хора могат да се подберат шумови и визуални картини така, че на подсъзнателно ниво те да бъдат програмирани на определени емоции.
  3. Невролингвистично въздействие. Осъществява се с помощта на специални лингвистични програми. Главната задача на НЛП е убеждаване на човек или група хора, с помощта на вербални и невербални програми. Използва се също за психокорекция – изпълняване на команди от инструктор.
  4. Психотронно въздействие – въздействие върху хората с помощта на хора със свръхсензорни умения или специална апаратура (генератори на електромагнитни вълни). Тук може да се отнесе акустичната вълна с честота, близка към Алфа-ритъма на Главния мозък. Споменава се за съществуването на компютърен вирус, способен да влияе на човека, предизвиквайки различни нарушения в действието на Главния мозък.
  5. Психотропно въздействие – влияние с помощта на съвременни медицински препарати (химически или биологични вещества, вируси). Тези вещества могат да бъдат поставени в питейната вода, в храна или да се посипят във въздуха.

Генетични въздействия

Геномът е нашата уникална последователност от гени, която отговаря за цялата биохимична картина на човешкия организъм. Във всяка нация има различни комбинации гени в последователността на Генома. В следствие от това се явяват различни реакции при едни и същи препарати, даже и на храна. Познавайки генотипа на расата, много лесно може да се създаде средство за въздействие срещу нея. То може да предизвика снижена работоспособност, умора, както интелектуална, така и физическа. Подобни генни-агресори могат да се разпространят чрез водата, хранителни продукти или да се интегрират в хранителните растения. Резултатите от подобни намеси могат да се проявят още в следващото поколение. Експертите, занимаващи се с изследване на Генома заявяват, че в нашите гени има множество „врати” през които е напълно възможно „нахлуване”. Особени опасения предизвикват у тях гени, отговорни за кодирането на фермента Цитохром Р450, защото той е един от най-важните ферменти за разрушаване на токсичните вещества и различните канцерогени. Притежавайки пълната информация за генома на дадена нация, могат да се разработят химически средства, действащи в строго определено направление. Други автори смятат, че е невъзможно да се разработи пълноценно генно оръжие, защото човек в течение на живота си е подложен на най-различни външни фактори, които променят до неузнаваемост неговия генотип. Специалистите също смятат, че отсъстват чисти етноси, тъй като всички раси толкова са се премествали и смесвали, че да се определи точният им генотип е невъзможно. Въпреки това, ефектите на генното инженерство оказват въздействие, на различно ниво и система в човешкия организъм.

Електромагнитни въздействия

  1. Ултрависокочестотни УВЧ – дължина на вълната от 10 см до 1 м, с честота от 300 MHz до 3 GHz. Действа на вътрешни възпалителни процеси в човека и се явява катализатор за развитие на патологични болести, недоброкачествени ракови заболявания.
  2. Свръхчестотни СВЧ – дължина на вълната от 1 до 10 см, с честота от 3 MHz до 300 MHz. С помощта на СВЧ може да се предава кодирана информация, директно до мозъка на човека, без различни декодери и други приспособления. Излъчването е опасно още и с това, че е възможна пълна стерилизация на инстинктивната сфера, а също увреждания на сърцето, мозъка и Централната нервна система. Вълните, активно моделирани в честотите на Алфа-ритъма на мозъка, са способни да предизвикат замъгляване на съзнанието. В качество на предаватели на тези вълни може да е всяка метална повърхност – канализационни тръби и електропроводи също. При такова облъчване в човека възниква нервен тик, болка в ушите, болка в очите, повишава се или се понижава кръвното налягане. Също така, това поле влошава работоспособността на Главния мозък и води до отклонения в психиката. Главната опасност е свързана със създаване на поле СВЧ вътре в здание, като се въвежда чрез домакинските, битови връзки. Десет метра от зданието сигнали вече не се регистрират.
  3. Крайновисокочестотни КВЧ – дължина на вълната 1мм до 10 мм, с честота от 30 GHz до 300 GHz. С помощта на тези вълни може избирателно да се порази определен център в Главния мозък, който отговаря за важни органи.

а) Ренгеново – дължина на вълната от 0,005 мм до 10 мм, с честота от 3r1016 GHz до 6r1019 GHz. Това излъчване се прилага за начален стадий на зомбиране. Много е трудно да се открие прилагането му върху човека.

б) Торсионно – въздействието на това поле е невъзможно да се избегне или екранира. Прилагайки се може лесно да активира в подсъзнанието на обекта необходимата програма.

  1. Инфрачерено-оптическо (видимо) и Ултравиолетово. Въздействието на оптическото излъчване е многократно по-високо от това на останалите, защото във всекидневната практика цвета, по мнението на учените, е най-важен в програмиране подсъзнанието на човека.
  2. Акустични:

а) Ултразвук – с дължина на вълната около 0,017м и честота по-висока от 30 kGHz. При въздействие върху човека в обекта възниква потиснато състояние, имунната система на организма отслабва, влошава се работоспособността и самочувствието. Обектът не може да се съпротивлява на външни фактори. Да се определи въздействието може само на субективно равнище, както казват подложените на него: „присъства някаква вибрация атмосферата и в тялото”. За по-добър ефект, ултразвукът се фокусира в тясно насочен лъч на импулсно действие. Поразява жизнено важни центрове в човека. Така е устроен нашият организъм, че честота по-висока от 30kGHz ние не чуваме.

б) Топлинни и механични въздействия се използват с честота над 100 kGHz. При тази интензивност концентрираните колебания значително влияят на структурите, свързани с мисленето и Нервната система. Предизвикват главоболие, световъртеж, разстройство на зрението и дишането, в по-крайни случай – конвулсии и загуба на съзнание.

в) Инфразвуково излъчване – с дължина на вълната около 17м и честота по-ниска от 17kGHz. То е много ефективно за разстройване на Алфа-ритъма на човека. Тук най-опасен е промеждутъка от 6 до 9 kGHz. При 7 kGHz, който е съзвучен с Алфа-ритъма на природните колебания на мозъка, възниква процес на деструктурализация на менталните образования. В човека се създава усещането, че главата му всеки момент ще се пръсне на малки парченца. Също така звукът на тази интензивност предизвиква световъртеж, гадене, шум в ушите. Може да се прояви и като влошаване на зрението и прояви на безпричинен страх.

г) Звукови вълни средна интензивност – постепенно излизат от строя органите на храносмилателната система и мозъка. При последният случай може да възникне парализа. Мощният сигнал на инфразвука е способен даже да спре сърдечната дейност. Неприятните усещания започват да се фиксират от обекта при 130 gБ напрежение, а травмиращите при повече от 130 gБ. При по-слаба сила 85-110 gБ инфрачестота с честота 13 GHz, се предизвикват в човека пристъпи на морска болест, чувство на неувереност и страх.

Това е в общи линии теоретичната рамка на съвременната среда в която съществуваме и сме участници. В голямата си част, подобни въздействия ни заобикалят и са станали постоянна форма на присъствие, дори и в по-мека форма. Дали ги приемаме, свикнали сме с тях или не си даваме сметка за ефектите им – те оказват своето въздействие. Някои го наричат замърсена среда, други ефекта на големия град, и в двата случая води до масово напускане в края на работната седмица и празниците. Едно е сигурно, обявили сме война на самите себе си!

Реклама

Рекламирайте при нас

За контакти: Мария Дамянова
reklama@tv1-bg.com
Тел.: +359 2 851 09 19, 0887 33 10 49

Свали Рекламна Тарифа