Гледайте по ТV1

ЛУННИ ЗАТЪМНЕНИЯ

lunaАстрономия

Лунните затъмнения протичат единствено и само в моментите на пълнолуние, когато опозицията на светилата се намира близо до Лунните възли. Лунно затъмнение може да има само ако Слънцето не е по-далече от 11 градуса от Лунния възел, и обезателно настъпва, когато Слънцето е 9,5 градуса от Лунния възел. В течение на една година може да няма нито едно Лунно затъмнение, но може и да има едно, две, максимум три. В момента на Лунното затъмнение Земята хвърля сянка върху Луната, като по този начин я закрива от лъчите на Слънцето. Различават се пълно и частично затъмнение. За разлика от Слънчевото, което се наблюдава в неголям участък, Лунното затъмнение се наблюдава от цялата повърхност на Земята, обърната към Луната и продължава с всички свои фази не повече от шест часа. През 2018 година предстои пълно затъмнение и то ще бъде на 27 юли.

 

Астрология

В момента на затъмнението Слънцето, Луната и Земята се намират на една линия. Линия, пресичаща орбитата на Слънцето (еклиптиката) и тази на Луната. Именно тази линия ние обозначаваме като Лунни възли. В моментите на затъмнение влиянието на светилата върху Земята е особено важно. При Слънчево затъмнение то е съгласувано, а при Лунното - влиянието на светилата е противоположно. Астрологичното въздействие започва една седмица преди него и продължава до две седмици след затъмнението, т.е. до новолунието, като най-силен е момента на неговата кулминация.

 

Влияние на Лунните затъмнения

Ние, хората, живеем на Земята в нейната Аура, в нейното защитно енергийно поле. Нашите човешки ритми са синхронизирани с ритмите на Земята. Всички физични, химични и биологични процеси протичат във взаимовръзка с общопланетарните процеси. Ние дотолкова сме се сляли със Земята, че не забелязваме нейните влияния, нейните излъчвания във всекидневния ни живот. В моментите на затъмнение силите на светилата се събират и протичат изменения в Земните ритми. Настъпва десинхронизация и мощното външно излъчване нахлува в нашия живот. В моментите на затъмнения човек излиза от обичайния си жизнен ритъм и става по-чувствителен към космическите ритми.

В моментите на затъмнение страда връзката на човешкото съзнание със Земния план, т.е. той се освобождава от опеката на Земните енергии. Затова хора, потопени изцяло в материални проблеми, често възприемат затъмнението като загуба на почва под краката си. По-финните хора, устремени към висшето, могат да получат истинска свобода, разширявайки своето съзнание.

В моментите на Слънчево затъмнение принципа на Луната взима връх над Слънчевия принцип и тържествува женското начало. При Лунно затъмнение е обратно – силно се проявява Слънчевият принцип, защото Луната е в сянката на Земята, лишена от Слънчевата енергия. Това положение силно отслабва Луната, но в същото време нейното влияние става най-чисто, самостоятелно и естествено. В Лунното затъмнение преобладава мъжкият принцип, а светилата се намират в опозиция, което подчертано обозначава ситуация на избор. В този момент човек може да осъзнае своите проблеми, да види пътя на своето развитие и да вземе отговорно решение. Именно в моментите на Лунно затъмнение до нас може да достигне скритият смисъл на случващото се. Нещо толкова финно е способно да пробие нашата дебела кожа. Стандартните ни ежедневни защитни механизми в този момент не работят.

По време на Лунни затъмнения човек се опира не на външната страна на своя живот, а чрез съзнателно мислене може да достигне дълбинните психологически процеси. Тези моменти могат да провокират пробуждането в човека на заспали, скрити качества. Разбира се, възможно е и обратното – човек да събуди от подсъзнанието психологически комплекси или да даде сила на свои тъмни пороци. И в двата варианта, човек осъзнава своите вътрешни задачи или проблеми, и може да промени своя живот, да стане съвършено друг. Тъй като промените протичат на всички равнища: биологично, химично и психично – се променя и структурата на съзнанието. Човек става по-чист, просветлен, силен или усилва тъмната част на своята природа.

Не всеки човек в еднаква степен бива засегнат от затъмненията. На него силно реагират хора, в които рождени карти са със силни Лунните възли или такива, които са родени по време на затъмнение. За останалите затъмнението ще е значимо, ако то съвпада с планети в рождената карта. В моментите на затъмнение към човека се предявяват еволюционни изисквания. То е своеобразна проверка: живеем ли в хармония с космоса и следваме ли своите еволюционни задачи?

Реклама

Рекламирайте при нас

За контакти: Мария Дамянова
reklama@tv1-bg.com
Тел.: +359 2 851 09 19, 0887 33 10 49

Свали Рекламна Тарифа