Гледайте по ТV1

ДВАНАДЕСЕТ МИСТЕРИИ

podarukВсеки човек в своя живот преминава през дванадесет инициации, за да се избави от товара на миналата карма и да събуди собствения си потенциал. Той трябва да извърши дванадесет подвига, разкривайки знаците на Зодиака. Всеки знак провокира и насочва към определени действия, с които предизвиква в него съответните изменения.

Житейският път започва с мистерията на Козирога, като последователно преминава през дванадесет етапа, смисълът на които ни помага да придобием цялостност, да постигнем себе си и да преживеем взаимовръзката със света и Бога. Този знак описва състоянието на човек, който трябва да издържи изпитания, стремейки се към възвишеното. На всеки етап човек по нещо придобива и нещо губи, защото за да постигне целите си, той трябва и да пожертва. Това е пътят на ученика, който се стреми да уравновеси в себе си човешкото и божественото начало, борейки се със собствения си звяр. В най-добрия случай, човек преминавайки през Зодиака постепенно опознава себе си, овладява контрола на своята нисша природа, което води до проява на божественото начало. Етапите на инициация - това са дванадесетте подвига на Херкулес, синът на Зевс и смъртната жена Алкмена. Той носи в себе си двете начала – божественото и земното, които трябва да интегрира. И защото не е безсмъртен, преминавайки дванадесетте посвещения – придобива свобода и безсмъртие.

Мистерията на Козирог

С мистерията на Козирога човек се среща на 13-та, 25-та, 37-ма и 49-та година от живота си. Той започва своя път с някакъв запас от духовност и летвата е издигната изначално високо. Козирога символизира човек, постигнал определени висоти в духовното, който е отговорен за всички хора, които все още не са пробудили в себе си божествената искра. Основната мисия на Козирога е да пожертва себе си за обикновените хора.

В мита, Херкулес се спуска в ада и освобождава Прометей, който е прикован към скалата. Ада символизира най-тъмните, непросветени области на човешката природа, към които е прикован Прометей, символ на небесния огън и искрата на божественото начало, които притежава всеки човек. Той е откраднал огъня и го е дал на хората преждевременно, за което е бил и наказан. По своя път, Херкулес е победил триглавия Цербер, символизиращ трите основни качества, привързващи човека към живот в тъмнина. Това са инстинктите, желанията и добрите намерения. Първата глава укрепва по силата на навика. Това са подсъзнателните реакции, характерни за животинската природа на човека: страхът от външния свят, възприеман като агресор; физически (храна), емоционални и сексуални потребности; навиците – привързаност и пристрастия, които правят живота стереотипен и предсказуем. Втората глава – това е стремежа на човек към комфорт, към най-пълно удовлетворяване на личните потребности. Всичко това, което привързва човека към материалната страна на живота – вещи, пари, богатство. Третата глава, това са добрите намерения, с които е обсипан пътя към ада – необмислените до край и неизпълнени жизнени програми на човека. Това са стремежи, лишени от подвиг, които не издигат човека на духовно ниво.

13-та година от живота – първата среща на човек с кармата, с тези последствия, предизвикани от неговите неосъзнати емоции и желания. Човек за пръв път се сблъсква с отчуждеността на външния свят, с външната студенина. Предстои му сам да реши проблемите си, а за това трябва да се откаже от нещо разрушително, присъщо на самия него, което е тъмно и го задушава. Козирогът е свързан със смъртта, смърт на нисшето начало. Основната задача на този етап е човек да съумее да почувства, да разкрие в себе си нещо нежелателно, и да се избави от него.

25-та година от живота – човек отново се сблъсква със същия проблем, но сега вече притежава определен жизнен опит. В бездната на страстите (ада) той запалва огъня на духа, осветявайки и най-тъмните пространства. Той е в състояние да се избави от много кармични проблеми и да стане свободен.

37-ма година от живота – човек може да стане господар на своя вътрешен ад, преустройвайки го, преобразявайки го в храм на духовността или в лошия случай – разширявайки го, заселвайки с нови по-силни и ужасни сенки.

49-та година от живота – човек отново е принуден да пожъне плодовете на своите необуздани постъпки, изкупвайки своите грехове.

Мистерията на Водолей

14-та, 26-та, 38-ма и 50-та година от живота са под мистерията на Водолея. Цикълът на ученичеството започва с Козирога, когато човек се среща с реалния живот. Във Водолей, Херкулес се сблъсква с грубата истина за живота. Реалността често е удивителна, а понякога и шокираща. Бидейки бог, президент, ръководител, началник, доста различно възприемаме живота на обикновените хора. За това понякога е полезно за общото развитие да влезнем в кожата на обикновения човек. В своя подвиг, Херкулес попада в конюшните на цар Авгий, които години не са почиствани, в резултат от което се разпространили множество болести, взимащи човешки живот. Ситуацията описва човек, който е потънал в своите грешки и предразсъдъци до уши. За да излезе от нея ще са нужни усилия и много години. Херкулес намира изход от създалото се положение неочаквано, в духа на Водолея. Той пробива в двете противоположни страни стените на Авгиевите обори (т.е.снема защитните бариери) и в тях насочва водите на две реки, които да измият нечистотията. Противоположно течащите води символизират двете начала: материалния аспект на живота и висшето начало. Справяйки се със своята задача, вместо благодарност, бива прокуден от Авгий далече от царството. Урокът, който човек получава във Водолей е свързан с безкористното служене на хората. Той трябва да направи нещо добро, без да очаква за това награда. Т.е. човек трябва да превключи своето съзнание от проблемите, засягащи личното его, към проблемите на другите, които го обкръжават. Трябва да насочи своите усилия към групите, колектива. Разбира се, ще му се наложи да пожертва своето самолюбие, гордост и достойнство, за да свърши за тях и мръсна работа.

14-та година от живота – човек за пръв път се сблъсква със ситуации, които изискват от него широта на мисленето, нетрадиционен, творчески подход. Нещо необикновено, понякога неприятно навлиза в неговия живот и изисква вземането на незабавни решения. Човек се среща с кармичните последствия от своите необмислени постъпки, които са довели до разрушителни резултати. Той попада в ситуации, които противоречат на неговия възглед за живота.

26-та година от живота – появява се реалната възможност да се овладее енергията на двете реки и да се измие нечистотията. Това е време на преображение, разкрития и революция в съзнанието на човека. Човек може да придобие свобода, но може и да потопи себе си и обкръжаващите в още по-голям хаос.

38-ма година от живота – човек става активен работник, строител на светлото и добро бъдеще. Съвместно с другите хора усъвършенства живота. В най-лошия случай, той разклаща самите основи на живота, предизвиква в тях разрушения и гибелни несъответствия.

50-та година от живота – човек се сблъсква лице в лице с плодовете на своята дейност и получава заслужено признание или вечен позор.

Мистерията на Риби

На 15-та, 27-ма, 39-та и 51-ва година от живота всеки човек се сблъсква с мистерията на Рибите. В третото странстване на Херкулес е било казано да отиде на остров, където да освободи стадо тъмно червени крави (неосъзнатите желания) и да ги отведе в свещения град. Стадото крави принадлежи на Херион, цар на острова, който имал три тела, три глави и шест ръце, стадото се охранявало от овчар с двуглаво куче. Херкулес направил жертва за бога на Слънцето и той проявил милост, давайки му златната чаша (чашата на Граала). Освобождавайки кравите, Херкулес убива кучето, но пощадява овчаря. Кучето символизира материалния и емоционен аспект на живота, това което подхранва нисшите желания на човека. Пастирът символизира ума, който е необходим в качеството си на посредник между чувствената и духовната природа на човека. Херкулес се сблъсква и със собственика на стадото, който има три тела (физическо, астрално, ментално) и го побеждава със стрела, пронизваща и трите му тела. Стрелата – това е духовният стремеж, обединяващ разединеното същество в единно цяло. Същността на този подвиг се състои в победата над илюзиите и изкушенията на материалния живот и в докосването до духа на истината, в отказ от временното в името на вечното.

15-та година от живота – човек за първи път се сблъсква със стихията на желанията. Той е принуден да плува в океан, без да умее това. Не е способен още да различи истинската опасност от мнимата. Кармичните ситуации, в които попада в този период са непонятни, тъмни и измамни, като едновременно с това изглеждат загадъчно и съблазнително. Човекът иска да бъде като всички останали, да се слее със стадото и да вкуси обичайните човешки радости, без да се замисля за последствията. Той често е готов да заглуши гласа на разума и да се отдаде на волята си. В това време е важно да започне да разпознава илюзиите, които ръководят постъпките му.

27-ма година от живота – животът дава възможност на човека да се спаси, както и да спаси други хора. Това е време за избавяне от илюзиите, време за придобиване на вяра, на истински ориентири. Човек може съзнателно да използва своя опит и познания и да избере пътя към висшето и мисията за спасяване на човечеството. Това е време, в което получава откровения, става знаещ и мъдър. В лошият случай – губи връзка с реалността, изпада в илюзии, става жертва на разрушителни течения, изпада в зависимост от наркотици, алкохол.

39-та година от живота – тук човекът може да стане активен, действащ мисионер, с постъпките си утвърждава истината. Способен е да достигне върховете на мъдростта и да привлече другите хора към истинската вяра, към познанието за духовната реалност. В отрицателният случай става генератор на заблуди, творец на илюзии, покваряващ душите, водещ хората в бездната на отчаянието и пороците.

51-ва година от живота – среща кармичните плодове на своята дейност и постига успокоение, хармония със самия себе си и Вселената. Или е принуден да се оправя с множество сложни проблеми, които самия той е създал в миналото.

Мистерията на Овен

16-та, 28-ма, 40-та и 52-ра година от живота на човека преминава през мистерията на Овена. Според мита, Херкулес е трябвало да отиде в царството на Диомед, синът на Арес, и да укроти свирепите и жестоки кобили, които са държали в страх цялото население на царството. Тези коне били отгледани за войни, бродели по цялата страна, хранели се с човешко месо и нанасяли непоправими вреди. Херкулес не се доверил само на своите сили, а взел със себе си свой приятел и двамата успели да уловят конете. Доволен от стореното, поверил конете на приятеля си. Но той не съумял да се справи с това и платил с живота си, а конете избягали. Загубил приятел, Херкулес трябвало отново да ги издири и залови. Смисъла на мита се състои в това, че на дадения етап от жизнения път, човек трябва да се справи със ситуацията сам, да разчита единствено на своите сили, да прояви мъжество и решителност без да се страхува от смъртна опасност.

16-та година от живота – човекът може да се сблъска с проблеми, за решението на които никой не е в състояние да му помогне. Това е време, в което се завръща кармата за необмислени и груби постъпки, разплата за излишната жестокост, допусната от в миналото.

28-ма година от живота – човек е в състояние да преобърне своята лична история. От малък и постоянно хленчещ, може да се превърне във волева личност. Ако той реши лично да поеме отговорността за взимането на решения, то от неудачник може да се превърне в победител. И обратно – апатията, липсата на воля, могат да доведат до трагични промени в съдбата на човека.

40-та година от живота – настъпва време за подвизи и стремителни победи. Човек сам може да се справи с непосилни проблеми. Тук е важно да не се отказва от поетия път. В този период той създава нова карма. Прекомерните усилия могат да станат източник за бъдеща слава. В това време той е длъжен да се научи да избира достойни цели.

52-ра година от живота – човек се среща с резултата от своите подвизи. Това са заслужени почести и признание или разплата за всички несправедливо обвинени и изтласкани по пътя хора.

Мистерията на Телец

На 17-та, 29-та, 41-ва и 53-та година от живота на човека преминава посвещението под енергиите на Телеца. След като в Овен той се е научил да контролира своята воля и постъпки, ще трябва да се научи да управлява и своите чувства. Според мита, Херкулес е трябвало да укроти критския бик и да го отнесе на святото място, където живеели еднооките хора. Успял да го проследи и укроти, воден от светещата звезда на челото на бика. После го възседнал и отплавал към града на Циклопите. По пътя го съпровождали седем сестри, обгърнати в светлина, които пеели радостни песни. Бикът символизира чувствената природа на човека, привличането и секса, които го привързват към материалното. Но за да може материалния живот да носи радост и светлина, той трябва да е под контрола на човешкия дух. В този случай физическото тяло става храм на духа, а не тъмница. Звездата на челото, това е Алдебаран – една от най-светлите звезди, а седемте сестри – са съзвездието Плеяди. Циклопите представят хората с отворено трето око, защото Просветлението е възможно само тогава, когато човек престане да бъде роб на своята чувствена природа.

17-та година от живота – тук е сблъсъкът със стихията на чувствените преживявания и разочарования. Пробужда се сексуалната природа и силата на привличане към противоположния пол. Човек познава любовта и нелюбовта, желанието и ненавистта и се учи да управлява своите чувства. Това е време на нови придобивки, но и на загуби. Той се сблъсква с карма от миналото, която го прави щастлив или нещастен.

29-та година от живота – на тази възраст човек може да преобрази своя живот, внасяйки в него светлината на любовта. Може да стане щастлив точно толкова, колкото иска. Способен е да се избави от материалните окови (вещи, богатство, чувствена привързаност) и да бъде свободен. Но може да насочи своите усилия и към придобиване на материални блага и обезпечаване на собствения живот.

41-ва година от живота – чувствата стават зрели и пълноценни, а човек е творец на своето щастие. Своят богат вътрешен свят и любов към хората, той може да изрази в изкуството и творчеството, а може и като дете да попадне в безумието на чувствената любов. В най-лошият случай е способен да прояви жажда за богатство и алчност.

53-та година от живота – плодовете на страстните желания са узрели. Животът може да стане райска градина, а може да се превърне и в пустиня, лишена от любов. Човек бива награден за неговата доброта или наказан за скъперничеството си.

Мистерията на Близнаци

На 18-та, 30-та, 42-ра и 54-та година от живота всеки човек преминава през мистерията на Близнаците. След чувствата, той трябва да се научи да управлява своето мислене. Тук Херкулес се отправя за златните ябълки на Хесперидите. За свещеното дърво с плодовете на мъдростта се грижели три прекрасни девойки, а го охранявал стоглав дракон. Херкулес е трябвало да издържи пет изпитания, в които е бил длъжен да прояви мъдрост, разбиране и изкуството да управлява ситуацията. Той дълго търсил дървото, като от време на време пред него се появявал учителя Нерей, който му говорил истини, но те не били чути. По пътя си, Херкулес побеждава Антей и среща Бусирис, който за разлика от Нерей говорил просто и ясно. Херкулес се прислушал в този лъжеучител и забравил за крайната цел. Бусирис го приковал за година, но Херкулес успял да си възвърне яснотата на мисълта и да се освободи от оковите, продължавайки своя път, където за втори път спасява Прометей. По-късно, Херкулес среща Атлас, държащ на своите плещи света в страшни мъки. Това толкова го потресло, че се е отказал от златните ябълки, поемайки товара на Атлас. Като резултат от тази постъпка товарът изчезнал, а Херкулес и Атлас станали свободни. На Херкулес не му се е наложило да се бори със стоглавия дракон, пазещ дървото, защото Атлас му донесъл ябълките. Такъв е криволичещия път на ума. Разумът е способен да разтълкува божествената истина на човека, но може и да го отклони от пътя, да го заблуди и обърка.

18-та година от живота – познанията на човек трябва постепенно да станат негови убеждения, а неговото образование да се концентрира в зърно мъдрост. Това е времето, когато той трябва да осъзнае своята двойствена природа. А бидейки смъртен, трябва да удовлетвори своите материални нужди, проявявайки хитрост и умение да действа според обстоятелствата. В това време настъпва проверка в искреността на подбудите. Човек се сблъсква с плодовете на своите илюзии и несправедливо отношение към другите хора.

30-та година от живота – човек напълно може да овладее своята ментална природа. Той е в състояние да разбира различните тънкости и уловки във взаимоотношенията между хората. В това време полета на неговите мисли може да създаде прекрасни творения или заплитайки се в противоречия, човек може да завърже сложни кармични възли.

42-ра година от живота – човек може да постигне много със своя ум. Това е времето когато най-добре може да приложи своите знания и способности. Чудесен период и за изграждане на приятелски отношения със света.

54-та година от живота – човек получава заслужено уважение и постига хармония в мисленето. Богатият жизнен опит му позволява да намира оптимални решения. В лошия случай, човек се сблъсква с предателство от приятели, с измамни и противоречиви ситуации. Това е време за кармична отплата за всички неприятелски постъпки на човека.

Мистерията на Рак

На 19-та, 31-ва, 43-та и 55-та година от живота, всеки човек получава урок под знака на Рака. Той, изключвайки неговата външна простота, засяга дълбинните качества на човешката природа, които трябва да бъдат пробудени. Всеки човек трябва да открие в себе си нещо дълбоко, лично и съкровено, което го обединява с всички хора. Херкулес трябва да улови златния елен, за когото претендират Артемида и Аполон. След безкрайно преследване и ловуване, той ранява със стрела елена в крака, хваща го и го притиска към сърцето си, осъзнавайки че елена му принадлежи. Въпреки това го отнася в храма на Слънцето и го поставя на олтара. Този подвиг не е свързан с изкуството на лова, също не е свързан и с търсене на съкровеното, а изразява готовността да споделим съкровеното с другите, с готовност да принесем най-скъпото на олтара. Еленът символизира вътрешната, душевна природа на човека, която е подвижна и променлива. Да се овладее вътрешния свят е трудно. Еленът умее да се измъква, крие и обърква следите. Да бъде уловен може само с духовен стремеж (изстрела на лъка), а победен – притискайки го до сърцето. Само висшата, духовна природа на човека е способна да контролира и разкрива вътрешния живот.

19-та година от живота – човек трябва да започне да търси съкровеното. Съкровището се намира в самия него. Това търсене е жизнено необходимо за човека. Ако завърши с успех, то той открива че не е сам в своето търсене, че този път е извървян от много хора и всичките те са достигнали до едно и също място. В този период може да осъзнае своето дълбинно родство с другите. Това е време на съприкосновение с духовния опит на поколенията, където от миналото се спуска мост към бъдещето. Време за опознаване на основите. Човек за първи път се сблъсква с голямата отговорност. Задачите, които стоят пред него, изглеждат много прости, но не се решават с външни действия, а с вътрешно преодоляване.

31-ва година от живота – човек може да се избави от голяма част родова и лична карма. Принадлежейки на определено семейство, нация, страна, действайки в границите на определени традиции, той може да стане достатъчно свободен за да реализира своя скрит потенциал.

43-та година от живота – човек може да стане творец, родоначалник на съвършено нов подход към живота. Той може да заложи фундамент, на който ще се изграждат напълно нови конструкции. Това могат да бъдат дворци на мъдростта или тъмни подземия на невежеството.

55-та година от живота – човек посреща плодовете на дългогодишните си усилия. Животът му се превръща в рай или в ад, които се явяват, преди всичко, проекция на живота на неговата душа, на неговия вътрешен свят.

Мистерията на Лъв

20-та, 32-ра, 44-та и 56-та година от живота преминават през енергиите на Лъва. Проявявайки своите волеви качества и сила на характера в Овен, овладявайки своите чувства в Телец, ставайки господар на своя ум в Близнаци, поглеждайки в душата си и пробуждайки в себе си интуицията в Рак, човек навлиза в знака Лъв, като напълно изградена личност. Той е изпълнен с творчески сили, уверен е в себе си и своите способности – целият свят е в неговите крака. Човекът става лъв, но възниква опасност, защото реализирайки своите индивидуални програми, той може толкова да се увлече, че да не прецени как те се отразяват на неговото обкръжение. В осмият си подвиг, Херкулес се сблъсква с немейския лъв, който държи в страх цялата страна, ловувайки жителите й. Много дълго той търсил лъва и когато го видял не се изплашил, и не побягнал, както правели всички негови жертви. Решително застанал срещу него. Лъвът не очаквал това и от ловец се превърнал в преследван. Херкулес успял да вкара лъва в пещера, но тя имала втори изход, през който той избягал. Тогава засипал един от изходите и подгонил лъва в пещерата. Хвърлил всичкото оръжие и в пълна тъмнина, с голи ръце, го удушил. Този подвиг никой външен човек не е в състояние да види и никакво оръжие тук не може да помогне. Лъвът е символ на съзрялата личност, на нейното его. Човекът става Лъв, когато в него пламва огъня на самосъзнанието. Именно със способността да осъзнава себе си и да твори нова реалност, той се различава от животното. Но в своя стремеж към самоутвърждаване, човек пресича жизнените програми на други хора, които също са осъзнали себе си, станали са лъвове. Дори и станал Лъв, усещайки свободата на творческото самопроявление, той още не умее да съотнася своите постъпки с тези на своето обкръжение. Много често обкръжението става жертва на личните амбиции, самонадеяност и суета на младия лъв, който от творец се превръща в тиранин. Да победиш лъва в самия себе си никак не е лесно. Обикновено човек осъзнава необходимостта да промени своето отношение към хората само когато е притиснат в ъгъла. Изходът е един – да се потуши гордостта и да се възприема обкръжението, като уникални и неповторими личности, достойни за уважение.

20-та година от живота – човекът се намира в пика на физиологическото си развитие, той е пълен с енергия и всичко е по силите му. Може да избира своя собствен път и никой не е в състояние да го спре. Тук той трябва да разбере, че от неговия избор зависи съдбата на другите. Но може да не обърне на това внимание и да прави каквото му харесва, причинявайки на другите неприятности и неудобства. Това е време, в което за пръв път се сблъсква с лошите последствия от своите самонадеяни постъпки. Недостатъците стават видни за другите и той може да стане обект на подигравки и позор. В позитивния случай, човек жъне плодовете на своята любов към хората, където е обкръжен от топлина и уважение и се ползва с добро име.

32-ра година от живота – човек е в състояние да се избави от своите фини егоистични стремежи, преболедувал е „звездната” болест и може да бъде много полезен за света. Той става владетел по право, най-добрия и справедливия. В лошия случай, това е време, когато популярността е завъртяла главата, а хормоните пречат на ясното мислене. Продължавайки да живее празно, човек хвърля своето съществуване в хаос, като принася в жертва любимите хора.

44-та година от живота – човек може много да се промени, да започне отначало, със своите таланти да постигне слава и да донесе полза на другите. Сега е в състояние да избегне грешките на младостта и да действа по-обмислено и пълноценно. Това е време за полагане на нов творчески цикъл. В лошия случай, човек за да угоди на своите амбиции, може да принесе себе си в жертва на съдбата на другите хора.

56-та година от живота – човек се разплаща за всички свои достойни и недостойни постъпки.

Мистерията на Дева

На 21-ва, 33-та, 45-та и 57-ма година от живота, всеки човек преминава през посвещението на знака Дева. В своя девети подвиг, Херкулес е трябвало да донесе пояса на царицата на амазонките – Иполита. Той и е бил подарен от богинята на любовта Афродита и е символ на победата на любовта над насилието и враждата. Боговете й наредили поясът да се предаде на Херкулес и тя била готова да му го даде. Но Херкулес, без да слуша Иполита, го изтръгнал, а нея убил. Убил тази, която сама му давала своите дарове, убил майката носеща свещения младенец. За да изкупи своя грях, Херкулес спасява живота на Хесиона, която била погълната от морско чудовище. Той скочил в паста на чудовището, с меча си проправил път и освободил момичето. По този начин е било възстановено равновесието. Разкривайки творческия потенциал и побеждавайки лъва в себе си на предишния етап, човек става прекрасен служител, в състояние е да даде много полза за света. Той е способен да действа най-ефективно и да взима оптимални решения, когато се ръководи от принципа на разума и целесъобразността. Но тук отново има опасност. Ръководейки се от правилните формули, следвайки утвърдените порядки, изпълнявайки своя дълг, действайки в съответствие с указания, без да се вслушаш в гласа на сърцето – може да се случи нещо непоправимо, може да се загуби самата основа на живота. В царството на амазонките е нарушена хармонията, те са лишени от мъжкото начало. Красотата е подменена от служба, любовта от секс, чувствата са подтиснати от хладния разсъдък. При тези крайности е загубена чистотата на взаимоотношенията. Да възстанови равновесието може само любовта, но често се оказва твърде късно. Налага се да се скочи в паста на чудовището и от тъмнината да се проправи път към светлината.

21-ва година от живота – човек се сблъсква с необходимостта да изпълни своя дълг пред хората. Той е принуден да служи на тези, на които някога е дал по-малко любов или внимание. Налага му се да прави нещо, което не му доставя голяма радост, но основно внася в неговия живот ред и хармония. Много често в този период от живота пътят към победата лежи не в размахване на оръжие и конфликти, а в отстъпление, смирение, подчинение, изпълняване на необходимото и приемане на служенето.

33-та година от живота – човек може да се откъсне от рутината на всекидневието, от властта на дребните грижи и проблеми и да стане служител на цялото човечество. Да постигне истинско удовлетворение и радост, издигайки хората от мрака на невежеството към светлината на истината. В лошия случай, това е време, когато интелекта, жизнения опит и умения не са в състояние да се справят с възникващите проблеми. В живота на човека се поражда все повече хаос и той е в безпътица. Без светлината на любовта, без пътеводния зов на сърцето и интуицията, без вярата в божественото – живота става пуст, студен и безсмислен.

45-та година от живота – човек е в състояние да изгради своя живот и взаимоотношения с другите в съответствие със собствените си убеждения. Той може да следва принципите на честта, дълга, морала. Но може и да се съмнява в себе си и хората, загубил висшия смисъл, спуснал се на дъното и далеч от принципи и хуманни ценности.

57-ма година от живота – човек се сблъсква с необходимостта да разчисти развалините, натрупани от неговото старание или постига заслужена почивка в свят, изпълнен с чистота, уют и любов. Свят, който дълго време сам е създавал.

Мистерията на Везни

На 22-ра, 34-та, 46-та и 58-ма година от живота, човек трябва да уравновеси чашите на везните. Херкулес трябва да прояви такива качества, като: уравновесеност, справедливост и миролюбие. Той трябва да укроти Еримантския глиган, съсипващ всичко наоколо. Не да го убие, а именно да го укроти. Затова Херкулес не взима никакво оръжие, спомняйки си печалните последствия от предишния урок. В своето търсене среща кентавъра Фол, а по-късно към тях се присъединява и Хирон. Забравил за целта на своето пътешествие, Херкулес заедно с кентаврите изпива три бъчви вино и в пияно състояние, по случайност, убива своите приятели. Връщайки се към първоначалната си задача, той продължава да преследва глигана. Но откритото преследване, смелостта и мъжеството не му носят желания резултат. Тогава прибягва до хитрост, устройва капан, като изкопава яма, маскира я с клони и търпеливо чака в засада. След известно време търпението му било възнаградено – глигана падна в капана. Херкулес завързва задните му крака и за тях го води, спускайки се от планината. Нелепият вид на вързаното животно предизвиква в хората смях, дивият звяр е станал за посмешище. Това приключение отново поставя проблема за взаимоотношенията на героя и неговите спътници. Кентавърът е получовек-полукон, което показва неговата двойствена природа. На този жизнен етап, човек трябва да уравновеси своята нисша и висша природа. Не трябва да се отказва нито от едното, нито от другото, защото и двете са му жизнено необходими. Преминаването в едната или другата страна може да завърши зле. Балансът не се постига лесно, нужно е самообладание и търпение. Херкулес, отдавайки се на своята нисша природа – губи приятелите си. Праволинейният подход и мъжеството при преследването на глигана са безполезни. От него се изисква не сила, а самообладание, не тактика, а стратегия, не открита борба, а изкуството да се види слабото място на врага. На този етап от живота, човек се учи да не губи напразно своите сили. Учи се да постига поставените си цели меко, без да нарушава равновесието и да тревожи невинни. Той трябва да намери такова решение, което устройва всички (или болшинството), това решение носи радост на самия човек и на обкръжението му.

22-ра година от живота – човек за пръв път е длъжен да се замисли сериозно за своите взаимоотношения с външния свят: с приятели, партньори, врагове. Той трябва да се научи да разрешава конфликтните ситуации по мирен път, постигайки поставените си цели. Това е време на осъзнато партньорство, постигане или разрушаване в хармонията на взаимоотношенията. Понякога в този период се разплаща за своето безразсъдство, за излишните жестоки и прибързани постъпки, ставайки жертва на същия този нарушен баланс. Кризите и конфликтите, през които преминава, подсказват посоката която е необходимо да предприеме, за да възстанови хармонията.

34-та година от живота – човек е в състояние реално да уравновеси своята импулсивна природа с чувството на любов и състрадание. Той може да постигне състояние на вътрешна непротиворечивост и да придобие обективен поглед на нещата и събитията. Човек е способен да внесе ред и хармония не само в своя личен живот, но и в живота на обществото, изграждайки го в съответствие с висшите принципи. Идеалът се адаптира към несъвършената реалност и става напълно постижим. В лошия вариант, човек все още е подвластен на колебания, носи се от едната крайност в другата. Със своите постъпки постоянно нарушава нечии планове, причинява на хората неудобства, провокира конфликти.

46-та година от живота – човек е в състояние със своите усилия, използвайки таланта на организатор, просветител, да заложи основите на по-справедлив порядък в света. Той започва нов цикъл на обществена дейност. В състояние е да противостои на враждебността на външния свят, да победи своите врагове, да разреши всички конфликтни ситуации.

58-ма година от живота – допуснатите ексцесии и изкривявания на човека в неговата дейност предстои да се изкупят. Той може отново да стане жертва на несправедливост, може да пострада заради истината, може да бъде непосредствен участник в криза или конфликт. В добрия случай, по това време той се наслаждава на заслужените мир и хармония. Неговите усилия са направили света щастлив и радостен, а заслугите му достойно са оценени от обществото.

Мистерията на Скорпион

На 23-та, 35-та, 47-ма и 59-та година от живота преминаваме през мистерията на смъртта и възраждането под Скорпиона. Това е предпоследното пътешествие на Херкулес. Преди да достигне върха, човек трябва да направи окончателна преоценка на ценностите. Нужно е с непредубеден поглед да обхване своя живот и изминатия път, и да се постарае да бъде откровен със самия себе си. За да успее в това, трябва да се избави от всичко излишно и случайно. Трябва да се откаже от много неща, които са били полезни в миналото, но които сега са просто излишен товар. Но най-важното е да се раздели с насъбраната тъмнина, скрита в самия него. В своя единадесети подвиг, Херкулес се среща с девет главата лернейска хидра, която според мита се е заселила в блатото, преграждайки пътя на три животворни потока, подхранващи долината. Хидрата символизира застоя, загубата на чувствителност и разпада, които настъпват там, където спира движението. Главите на хидрата са девет (изкушения), които човек трябва да преодолее и победи (деветте глави са свързани с деветгодишния цикъл на Черната Луна – Лилит). Да бъдат победени с директна агресия е невъзможно. На мястото на отсечената израстват нови две, защото злото поражда още повече зло. То може да бъде победено само с добро, със светлина, изваждайки го от потайните недра на човешката природа. Херкулес подмамил хидрата, криейки се в тъмната пещерата и изстрелял множество огнени стрели (стрелите на духа). Отсечената глава обгарял с огън, но на същото място израствали нови. Според мита, една от главите на хидрата е била безсмъртна. Стремейки се към посвещение, човек трябва да преодолее девет основни изкушения, които се превръщат в човешки пороци.

Сексуалната енергия, която често е използвана неправилно. Тя е магическа сила, дадена на всеки по рождение, но неправилното й използване води след себе си много разрушителни последици. Недопустима е излишната развратност и подвластност на животинските инстинкти, правещи човека роб на страстите. Недопустимо е и пълното потискане на сексуалното начало, правещо човека стерилен, безличен и безчувствен. Сексуалната енергия трябва да бъде сублимирана, т.е. възприета и преобразувана в творчески акт.

Стремежа към комфорт. Придвижвайки се по пътя на духовното развитие, човек преживява чувство на неудовлетвореност. Излишният комфорт действа отпускащо и успокояващо и той спира да се движи. Става сякаш незабележимо, когато прекрасното езеро се превръща в застояло блато. Комфорта отслабва духа на човека и води до застой в духовния му път.

Натрупване на пари (или материални ценности) е основната страст, която поставя непреодолими бариери на пътя към духовните върхове. Трупането прави товара на човека непосилен и с това бреме не може да се „изкачва” към върха. Трябва да се отбележи, че парите, сами по себе си, не се явяват абсолютно зло, също като секса и комфорта. Зло се явява отношението на човека към тези явления. Ако човек е богат, разполага с много пари, но не е привързан към своето богатство, то това не би му пречило по пътя на развитието. Обратното също е валидно – бедният, който разполага с някакво богатство или скъпа вещ и е привързан към своето съкровище. Той не може да се издигне, докато не загуби своето богатство. Когато парите са единствено средство за постигане на целта - те са благо, а когато се превърнат в предмет на неудържимо желание – пораждат зло.

Страх. Страхът пред неизвестното, смъртта и множество други по-малки страхове и опасения, също е една сериозна преграда по пътя на духовното развитие. Човек трябва да успее да победи своите страхове. За това и му се налага да преминава през кризисни ситуации, нещастия и болести, понякога и да е твърде близо до смъртта. Страхът ни лишава от сили и мотивация да реализираме стремежите си.

Ненавист. Причината за ненавистта се корени в отрицанието. Тя е противоположното на приемането и единението. Енергията на ненавистта води до отрицателни, тъмни явления. Тъй, като е лишена от съзидателното начало на любовта, тя не е в състояние да запълни празнината, отворена от отрицанието. Причината за ненавистта си остава липсата на любов. Неумението на човек да обича и преди всичко самия себе си. Той не е в състояние да възлюби ближния, ако не обича себе си. Понякога е трудно да се приемем такива, каквито сме, с всички свои пороци и недостатъци и затова не съумяваме да приемем несъвършенствата на другите.

Жажда за власт. Притегателната сила на властта може да съперничи единствено на притегателността към секса. Безпределната власт поражда множество илюзии, свързани с нереалистично удовлетворение. Но тя може да бъде и велик инструмент за реализиране на светли замисли. Властта е много голямо изкушение, затова малцина са тези, които се отказват от нея когато им пречи за духовното развитие.

Гордост. Това е бич на съвременния човек, достигнал успех на всяко поприще. Егоизмът, подхранен с живителната енергия на любовта – поражда алтруизъм, възвеличава човека, придавайки му достойнство. Гордостта, лишена от любов към хората, издига около него непреодолими бариери, които нарушават нормалния обмен с външния свят, губи се връзката с реалността и това води до деградация.

Отчуждение. Когато човек достигне определено ниво на развитие в съзнанието, може да възникне желание да се изолира от този несъвършен свят. Крайното отделяне от радостите и неволите на външния свят може да бъде опасно. Отшелничеството може да бъде полезно за търсещия, но само за определен етап, когато иска да разкрие потайните страни на своята природа. Продължителното отчуждение става препятствие за по- нататъшния път. То поражда раздробеност, фрагментираност, нарушава хармонията, базирана на единението. Отчуждението може да се случи не само на равнище личност, може да е свързана с национални принципи, религиозна, партийна или политическа принадлежност. Всичко това, в крайна сметка, поражда само едно – болка.

Жестокост. Една от най-паразитните функции у човека. Получаване на удоволствие или лична изгода за сметка на притесняване и угнетяване на други хора. Безпричинната жестокост винаги е проява на злото. Жестокостта по отношение на определени негативни явления или хора, реализиращи негативни програми – понякога може да бъде оправдана с висши цели, но и тя не води до нищо конструктивно. Човек, който се опитва да оправдае своята лична жестокост с висши идеали, е донякъде прав – но само пред себе си. Защото тази позиция не може да го доведе до върховете в постиженията, тя е способна само да го повлече към бездната на отчаянието.

23-та година от живота – човек за пръв път се сблъсква с хидрата на своите нисши инстинкти. Нещо дълбоко скрито в недрата на душата му излиза на повърхността и го провокира към негативни постъпки. Възникващите препятствия и опасности не са друго, а проекции на неговия вътрешен свят. Това, което се е зародило в самия човек – излиза навън. В него се появява реална възможност да поправи своите грешки или да стане роб на своите комплекси. Преминавайки през критични ситуации, той трябва да разбере и изясни нещо лично за себе си, да стане по-мъдър.

35-та година от живота – човек може реално да се преобърне отвътре навън, изваждайки всичко порочно, нечисто и избавяйки се от всичко негативно да стане свободен. Като правило, за това избавление способстват шоковите ситуации, през които той преминава по това време. Само привързаността към истинските ценности и отказа от негативното – могат да му помогнат да се справи със ситуацията.

47-ма година от живота – всичко тайно – става явно, а кошмарите се въплъщават в живота. Човек, когато е готов да се срещне с проблемите – става господар на положението и води победоносна борба с причините, пораждащи злото. Ако от рано се е отказал, то той става проводник на негативните сили, разпространявайки тяхното влияние сред околните и обществото.

59-та година от живота – последствията от своите правилни или неправилни постъпки, човек може да разбере на тази възраст. В това време той се сблъсква с неизбежни явления и кармични последствия. В този период е трудно нещо да се измени по конкретен начин, налага се всичко да се приема такова, каквото е. Да страда, да търпи, да изкупва своите стари грешки или да се ползва от плодовете на своите минали победи над силите на злото. На този етап в човека се пробужда особена мъдрост и умение да се противопостави на тъмните сили.

Мистерията на Стрелец

На 24-та, 36-та, 48-ма и 60-та година от живота се сбъдва мистерията на Стрелеца. Човек реално се доближава до върха на своето пътуване и прави равносметка на извървяното. Дванадесетият, последен подвиг на Херкулес се извършва когато целта е близка и видима. Човек е преминал почти пълния кръг, победил е страшните илюзии в Скорпион и вече преобразен, и пречистен встъпва в знака Стрелец, даващ власт над хората и налагащ на търсещия специална отговорност. Но дори встъпил в Стрелец, устремен към високите духовни цели, стоящ пред самия връх, той си остава кентавър, защото в него се сливат двете природи: нисшата и висшата. Преживял множество победи над самия себе си открива, че може да оказва на света не само одухотворяващо влияние, но със същата лекота е способен да му навреди. Всичко е в неговата власт. В този подвиг, Херкулес трябвало да победи стимфалийските птици. Те са имали железен клюн, а падащите им пера, подобно на меч, са били в състояние да разсекат всичко живо. Силата на ноктите им била като желязна хватка. Тези птици носели смърт и разорение и живеели в блато. Блатото винаги символизира илюзиите и упадъка. Достигайки до Стрелеца, човек става господар на съдбата, учител, лечител, посветен. Но и тук го очакват опасни илюзии, от които не е лесно да се избави. Херкулес опитам различни начини , за да изкара стимфалийските птици, обсипал ги със стрели (символ на духовния стремеж), но не постигнал победа. Успял да ги прогони единствено със страшен шум, с помощта на медни кречетала, направени от Хефест. Вдигналия се шум за малко не го убил. Сред птиците три били най-значими. Това са: Злата клюка (осъждане на някого, стремеж да се откроиш, потъпквайки достойнството на другите), Разговори за себе си (възвеличаване на Егото) и Хвърляне на бисера пред свинете (профанизиране на духовните знания, тяхното предаване от неподготвен, невеж човек). Хефест е небесния ковач и символизира божествената власт, закона над човешките закони. Обикновения човек не е в състояние да издържи съприкосновение с висшите енергии, защото могат да го убият. Когато Херкулес изцяло и единствено е разчитал на висшата си природа – тогава е успял да победи. Победил е своето нисше начало.

24-та година от живота – човек преминава през изпитания, свързани с властта и благополучието. Много е трудно да се устои пред успеха и благата, които сами идват в ръцете. Той се изправя пред възможности да се възползва от своето изгодно положение, своята власт над ситуацията и другите хора, за добро или лошо. Сблъсква се с кармични ситуации, които го възвеличават, издигат на гребена на вълната или го лишават от привилегии и положение.

36-та година от живота – появява се свобода за действие. Човек може да се приобщи към светската власт, да вкуси от благата й или да се приобщи към духовната, докосвайки се до божествената мъдрост. Това е време, когато самият той може да се промени към по-добро, да дари на другите много добро или зло, ако помислите му не са чисти.

48-ма година от живота – със собствените си усилия и прилагайки таланти и способности, човек може да постигне заветните цели. Това е време за грандиозни постижения, които носят вечна слава или вечен позор. В действията на човека е засегната съдбата на много хора.

60-та година от живота – труда за благото на обществото носи своите плодове. Заслужен авторитет, почит и уважение. В лошият случай – прекомерните амбиции на човека го унищожават, лишавайки го от най-скъпото и важното. Срещу него въстават титани, с които не е по силите му да се справи.

Реклама

Рекламирайте при нас

За контакти: Мария Дамянова
reklama@tv1-bg.com
Тел.: +359 2 851 09 19, 0887 33 10 49

Свали Рекламна Тарифа