Гледайте по ТV1

smalllogo    Опция „Забавено гледане" в сайта на ТВ1    Всичко, което сте пропуснали да видите по ТВ1 в рамките на едно денонощие – вече може да откриете в плеъра на сайта ни чрез удобството на т.нар. „забавено гледане" - програмата може да се връща 24 часа назад. Опцията е достъпна и от Вашия мобилен телефон, като има и възможност, както за приплъзване назад в търсенето, така и за прецизно търсене в интервал от 15 секунди.   smalllogo

КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ

imagesСред многочислените канони от древността, достигнали до нас от предците,един от най-значимите и уважавани е Книга на Промените (позната и като И-Дзин). Последователите на Школата на Конфуций го наричали „главният от всички канони”.

 

 

КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ

ЧАСТ 1

Съвременен прочит и коментари на Бронислав Виногродски

Въпреки, че са изминали стотици години от появата му, до ден днешен той запазва своята притегателност и сила. На пръв поглед, Книга на Промените изглежда трудно понятна и затова в древността не е била част от свободно представяните и широко достъпни текстове. Това е и причината да се радва на толково много и различни тълкувания. В зависимост от каква гледна точка е бил разглеждан текста, в такава са се интерпретирали коментарите към него. Най-често И-Дзин се асоциира като система за гадаене и с това е най-популярна сред читателите. Но това не омаловажава нейната дълбинна философия и многопластов смисъл.

Промените са част от всичко, което ни заобикаля и се случва в самите нас. Животът не търпи статичност. Няма нито едно място в света, където в материален или ментален план да не протича процес на изменения. Умението ни да управляваме съзнателно тези процеси допринася да бъдем ефективни и в съзвучие с естественият ритъм на процесите.

Екипът на ТВ1 иска да ви запознае с този древен текст, като ви представи превод с коментари на руския китаист Бронислав Виногродски, който представя Промените по един достъпен и съвременен начин, ориентирани към принципите за взимане на управленски решения. Текстът е практически насочен и по достъпен начин ни запознава с основните 64 ситуации, които срещаме в живота си. Всяка от тях притежава собствена динамика, преминаваща през 6 етапа. В същото време в коментарите е запазена голяма част от древната символика, което ни помага да изследваме процесите в по-голяма дълбочина. На почитателите на древнокитайската традиция в нашата аудитория пожелаваме приятно четене!

 

ХЕКСАГРАМА 1

НЕБЕ – Замисъл, Ценност

1

Този знак предава смисъла на активното творческоусилие. Носи в себе си изначалното намерение. Представлява принципа на съвършенство и отговорност за всичко, което се случва, закон, хармония, твърдост и решителност едновременно. Твърдият и силен Дух се прилага за развитие и реализация на своите способности и таланти, явява се ключов момент за постигане на успеха. Основният акцент, който трябва да направим при знака НЕБЕ, е усъвършенстване на собствените морални качества.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ЗАМИСЪЛ

1. Преди да започнете голямо дело е нужно да натрупате достатъчно сили и да се научите да ги държите под контрол.

Неограничен потенциал за развитие и трансформация, потопен в дълбините, скрит. Намеренията на такъв човек не се колебаят заради промени в настроението на светската суета. Той не търси авторитет и ако е неизвестен никому, това не го натъжава. Той върви по собствения си Път, действа по собствена воля, намеренията му са твърди, а вярата му е непреклонна. Тази начална позиция указва за необходимостта да се научим да контролираме и сдържаме своята сила. Да сме в очакване на благоприятния момент за начало на действия. В началните етапи от развитие винаги силитеса ограничени, за това е нужно търпеливо да се натрупват, в очакване на благоприятния момент. Не бива да се опитваме да се справим със ситуация, която превишава нашите възможности.

2. В първите крачки от развитието трябва да се търси поддръжката на силни и успешни хора.

Тук човек се научава да управлява собствената са сила. Той е уравновесен, сдържан, притежава твърд характер. Излиза от укритието си и започва да се проявява, и очакваме от него големи дела. Когато това равнище се активира, срещата с такъв човек е много ценна. Ако отсъства в нашето обкръжение, следва че ние самите трябва да проявим тези възвишени качества. Тук принципите са на чистота и удържане на средната позиция. Да се придържаме към истината в своите мисли и думи. В действията да бъдем строги и предпазливи. Правейки добро, да не се хвалим. Да разпространяваме своето влияние, променяйки хората към по-добро. На втория етап от развитие, когато делото постепенно започва да набира обороти е нужно да осъзнаем своите ограничения и да потърсим помощ от тези, които вече са постигнали стабилен и устойчив успех.

3. По време на реализиране и постигане на първите резултати, не трябва да отслабват   усилията и да се пренебрегва предпазливостта.

Тук е нужно да се прилагат огромни усилия, да се съблюдава максимално предпазливостта, за да се избегнат бедите. На това ниво има прекалено много твърдост и прямота, а това което е вътре с всички сили се стреми да излезе навън. Ситуацията е подобна на притежаващ големи способности човек, който привлича към себе си внимание и в резултат се оказва в опасна ситуация. Мъдрият човек усъвършенства своя характер. Върви към поставената цел, запазвайки в сърцето истината и верността към високите идеали. В своите речи той е пределно искрен, а в делата си внимателен и своевременен. Когато му се предостави възможност за действие, той овладява ситуацията. Когато настъпи време да прекрати, той спира и приключва без да се бави и съмнява. До края запазва съвест и чест. Когато е на върха не се възгордява, а намирайки се долу не се огорчава. Работи без умора, пребивава в среда на опасност без да губи концентрация. В тази ситуация призива е към внимание и предпазливост. На етапа на успешното придвижване на делата, без да се вглеждаме в увеличаващия се запас сили, е нужно да продължим упорито да се трудим, помнейки за предпазливостта. Временният успех с лекота завърта главата. Успехът винаги предизвиква завист и е нужно да бъдем максимално предпазливи.

4. Когато в работата е постигнат стабилен успех трябва да бъдем особено внимателни, за да използваме правилният момент, който ще е подходящ за по-нататъшно развитие.

Възможността за бъдещо развитие се проявява когато притежаваш способности и сила, умееш правилно да усещаш времето. Случаят винаги се предоставя на този, който знае как да се възползва от него. Тази ситуация препоръчва правилно да се възползваме от момента. Тук човек може сам да определи своето бъдеще, опирайки се на собствените си сили. За него става достъпно разширеното влияние, разбиране за точния момент от време, знае къде да напредва и къде да отстъпи. Тук той има достатъчно количество знания и опит за да действа независимо. Важно е да се научи да използва благоприятния момент, за по-нататъшно развитие по пътя на успеха. Този етап е предвестник на пика на разцвета.

5. В пика и разцвета на собственото дело се постарай максимално да реализираш и собствения си потенциал.

Това е етапа на максималното разкриване на знака. Тук е човекът, притежаващ всички необходими качества за управление: морална сила, уравновесеност и опит. Той действа в пълно съответствие с изискванията на времето. Този етап говори за възможност да се извършват велики дела. Това може да се нарече „златен век”. Тук, опирайки се на силата и опита, човек може по най-добрия начин да се справи с делата, действайки съгласно собствените си стремежи. Сега могат да се разгърнат всички негови потенциални възможности, да се претворят в живота всякакви планове. Човек използва пространството и времето за да извършва големи дела.

6. Истинското майсторство се свежда до това да умееш в еднаква степен да се издигаш и да отстъпваш, да натрупваш и да губиш.

Тук е предела за развитие на знака и повече няма на къде да се придвижва. Човек не може повече да прилага своите способности. Тук той е благороден, но липсва положение в обществото. Високопоставен е, но липсва признание, надарен е, но заема ниско положение и няма поддръжка. Когато една ситуация постигне предела в развитието си, се превръща в своята противоположност. Трябва да внимаваме и да се предпазваме от високомерие. Ситуация, постигнала своя пик и разцвет, започва да превалира към залез, обръщайки се в своята противоположност. Човек не трябва да се хваща за неща, които превъзхождат неговите сили, защото няма да доведе нещата до край, ще се изтощи. Ситуацията предупреждава да не се напряга и злоупотребява със собствените сили.

ХЕКСАГРАМА 2

ЗЕМЯ - Въплъщаване

2

Знакът Земя предава смисъла на Послушанието, мекотата. Знакът Небе носи в себе си изначалното намерение идващо от бъдещето, което Земята послушно приема, вследствие на което се появяват множество предмети и явления. Небето – това е главата, бащата, управителя; Земята – това е майката, живота, способността да вмества в себе си и да храни. Послушната мекота създава пространство за реализация на главното намерение, пустотата позволява да напълним себе си, а спокойствието и вярата лежат в основата на мирозданието. На Пътя на Послушанието преди всичко се цени способността към спокойна вярност и ако чувстваш, че не ти достига – обърни се за помощ към Земята. Ако си способен да поместиш и приемеш в себе си обкръжаващия мир, ако с широта и щедрост срещаш множеството изменения в този свят, ако в твоето сърце има място за това, което е велико и възвишено – твоята сила ще стане силата на Земята. Знакът Земя ни учи как да пребиваваме в позиция на подчинение и следване, поддържайки състоянието на великата истина.

ВЪПЛЪЩАВАНЕ НА ЗАМИСЪЛА

1. Забелязвайки малките прояви на бъдещите изменения, можеш да предотвратиш нежелателните тенденции.

Това е мекота в самото начало на развитие на ситуацията. Всички изменения се явяват резултат от постепенно натрупване на различни причини, нужно е да се научим да различаваме доброто от злото в неговите най-незначителни прояви. Метафорично ни учи да виждаме как от малкото се развива голямото. Научавайки се да виждаш и различаваш малкото, да разпознаваш фините признаци на бъдещите отклонения, ще съумееш да се противопоставиш на нежелателните тенденции и лесно ще се справиш с малките промени. Всяко явление и ситуация се развиват от финото към проявление, от малкото – към голямото.

2. Придържай се към средата и истината, стреми се към широта на душата, но бъди сдържан и предпазлив.

Тук се изразява идеята за запазване на мекота, уравновесеност и правдивост. Слабостта и мекотата, отстъпчивостта и скромността, не означават слабохарактерност или безпринципност. Следвайки другите, бъди възприемчив и предпазлив, проявявай доброта и не губи вътрешната истина. Когато вътрешно запазиш състоянието на почтеност и се ориентираш в обкръжението с помощта на справедливост и чест – тогава ще придобиеш морална сила и няма да се съмняваш в това как е нужно да действаш.

3. Научи се да пребиваваш в скромност, смирение и отстъпчивост.

Тук се проявява възможността да последваме нагоре някой, който е разположен над нас. Ярките прояви привличат погледа, предизвиквайки завистта на другите, затова понякога е необходимо да скриваш своите таланти и да проявяваш сдържаност. Не изваждай на показ своите шипове, скрий се в очакване на благоприятния случай. Ако на време избереш за себе си подходящия лидер и ръководител, който ще последваш, значи ще разбереш същността на просветеността. Метафорично изразява идеята за покорност и сдържаност. Мекота и отстъпчивост, способност да възприемаш и натрупваш вътрешно, изразявайки скромност и смирение – това наистина е ценен талант. Намирайки се в подчинено положение, обезателно прилагай този принцип.

4. Не разголвай своята острота, бъди отчетлив, ясен вътрешно, а външно - мек.

Мекотата тук е прекомерна, затова е необходимо да бъдем предпазливи, сдържани и събрани. Само предпазливостта ще ни помогне да избегнем вредата. Призивът е към сдържаност и предпазливост. В речите и постъпките бъди внимателен и мек, скривайки своите шипове, това ще ти помогне да се запазиш. Разкривайки своите бодливи места, ще си навлечеш беди и ще отблъснеш хората около себе си. Контролирайки външните прояви и хранейки в сърцето мъдрост, намаляваш вероятността от неприятни сблъсъци. Външна мекота, при вътрешна твърдост – това е оптималната стратегия.

5. Когато вътрешната красота проявява себе си навън – всичко наоколо от само себе си се преобразява.

Тук присъства вътрешна сдържана уравновесеност, външна красота и мекота. Висшите морални качества се проявяват красиво и естествено. Метафорично говори за голямо щастие. Дори и да притежаваш голяма вътрешна сила, трябва да се ръководиш от принципите на мекотата и покорността. Това подразбира самоусъвършенстване и възпитание на себе си. Усъвършенствайки мекотата в своите прояви и дълбинни разбирания, се стреми към постоянство в характера, придържайки се към принципа на възвишеност и правота. Не бързай да изразяваш себе си навън, променяйки своите съждения и възгледи. Ако спокойно съзерцаваш предметите, обмисляш бъдещите действия и решения, имаш широки възгледи и оставаш възприемчив – то ще придобиеш истинско признание на обкръжаващите, тяхното доверие и уважение.

6. Уравновесявай външната мекота и податливостта на вътрешната твърдост.

Тук вместо да бъдем послушни за другите, желаем те да станат послушни за нас. Ин и Ян встъпват в битка един с друг, където по-нататък път няма. Ако това равнище се активизира, значи съгласието е нарушено и средното положение е загубено. Метафорично предава идеята за обръщане на Послушността в своята противоположност. Осъзнато култивирай мекота и отстъпчивост, предпазливост и потайност, не изразявай себе си навън с думи и действия. Помни, че качествата са достигнали предела на развитие и се обръщат в своите противоположности, ако навреме не коригираш тяхното развитие. Предупреждава от пределно изразяване на инските проявления, които обезателно ще донесат нещастие.

ХЕКСАГРАМА 3

ЗАТРУДНЕНИЕ

3

Знакът Затруднение – това е процес на напълване, това е раждането на предмета. Първоначалния период винаги е много труден и изобилства от опасности. Той е подобен на предвестника на пролетта в края на суровата зима. В знака Затруднение присъстват четири основни качества на цикличното развитие: намерение, проводимост, осъществяване и удържане. Независимо от изпълнената жизненост, зараждащият се организъм е все още крехък и малък. Предупреждението е да се внимава за необмислени и лекомислени постъпки, трябва спокойно и предпазливо да очакваме възможността за действие в съответното време. От полза е изграждането на дългосрочни и крупномащабни стратегии. Този знак описва ситуация на трудности в началното развитие. Когато се намираш в началото на Пътя, ти ясно определяш сферите на своите интереси и всестранно обмисляш стратегията за влагане на силите, като по този начин създаваш областта на своето влияние. Даденият знак указва за начало на дейност, когато сме преизпълнени от грандиозни замисли и големи надежди, но едновременно с това не знаем как да подходим към работата и с какво да започнем. Нашите усилия постоянно се сблъскват със съпротивата на обкръжаващата среда и условията са трудни, и е нужно непреклонно да следваме своите цели. Настойчивостта и упоритостта се явяват основен фактор за постигане на успеха. В смутни времена са характерни дезориентацията и обърканост в делата – всичко се променя, но тези изменения носят безкрайно количество възможности и е важна способността да уловим новите възможности и да ги използваме за своите интереси. За болшинството хора началния период на хаос и неопределеност представлява сериозно изпитание, което може да приключи с поражение. Началният период в развитието винаги е период на закаляване. Потенциално всеки може да постигне успех, но малцина достигат до края. На старта трябва да се определят бъдещата стратегия и точните пътища. Намирайки се пред хаос и смут, трябва да се замислим как се вписват в структурата идеалните и реалните сили, и трябва да се установят точните области на нашето бъдещо влияние.

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА РАЗВИТИЕ

1. Твърдо дръж избрания път.

Ситуация на начало в затрудненията. Невъзможност да се придвижим напред. Ако сме верни на своето намерение – ще постигнем резултат. Нужно е правилно да се определи областта на влияние и да се удържат намеренията. Началният етап на развитие е подобен на кълбо от конци, всеки от които е възможен Път, съблазняващ със своите перспективи. Това е първото изпитание, когато е необходимо твърдо да се придържаме към взетото веднъж решение, точно да пресметнем силите, да не се поддаваме на съмнения и да не падаме духом.

2. Не позволявай на трудностите и преградите да сломят твоята воля.

Ситуацията е такава, че искаш да се придвижиш, но не можеш. Пътят е дълъг и тежък и е възможно отстъпление от верния път. Необходимо е да се съхрани твърда воля, за да не доведат неразбраните, неясни движения до грешни действия. В обърканата и сложна ситуация проблемите се натрупват, прикрепват се един за друг. Именно в това време е нужно да се концентрират всички сили и твърдо да се отстоява своето. Не позволявайте на нечий натиск да сломи вашата воля. Не бива да се отстъпва и да се подменят с лекота съмнителни пътища. Подгответе се, че ви очаква много дълъг път, в края на който непременно ще намерите това което търсите.

3. Бъдете взискателни към средствата, действайте предпазливо.

Искаш да се движиш, но нямаш възможности да действаш и ако с твърди намерения започнеш неясни движения – ще попаднеш в опасност. Тук отсъства нужната енергия и затова по-нататъшното продължаване на действията води само до по-голямо изтощение на силите и до досада. Метафорично указва за необходимостта точно да се разграничи момента, когато трябва да се прекрати безсмислената загуба на сили. В началните етапи на развитие силите често са ограничени и е много важно точно да пресмятаме своите действия. Всяка грешка тук може да доведе до негативни последствия. Затова когато ситуацията до края не е ясна и още не сме определили перспективите, е нужно внимателно да анализираме цялата информация, за да изградим правилна стратегия. В никакъв случай не трябва с главата напред да се хвърляме в съмнителни авантюри или надявайки се със сила да се превъзмогнат преградите, без да се виждат ясно целите и да няма ясен план за действие.

4. В ситуация, когато няма къде да се придвижиш и е невъзможно да отстъпиш – използвай нестандартни методи за придвижване.

Колебания в намеренията, затруднения в придвижването напред и отстъпването назад. Призивът е активно да се придвижваме в ситуация, когато вътрешните противоречия те отместват от Пътя. При трудности, когато няма възможност да се придвижиш и няма къде да отстъпиш, въпреки всичко по-добре е да продължиш да се движиш. Ако предприемем решителни действия може да пробием преградите, защото твърде дългото бездействие може да предизвика влошаване на положението. Ако се страхуваш да пресечеш реката, заради това че не знаеш нейната дълбочина и чакаш докато тя не стане плитка, можеш завинаги да останеш на брега.

5. Ако нямаш поддръжка първо укрепи своите позиции и след това се придвижвай.

Затруднението в дадения случай произтича от натрупване. Тук е трудно да приложиш своите реални сили – ти натрупваш, но не можеш да ги използваш и приложиш. Можеш да решаваш малки дела, запазвайки при това верността си към избрания курс, защото в големи дела тази позиция носи нещастие. Метафорично изразява ситуация, в която липсва поддръжка, затова трябва да се съсредоточим на това да защитим себе си, а не да разпиляваме напразно натрупаните сили. Когато действаш сам, без поддръжка, сигурно укрепи своята позиция, постигни сигурност и чак тогава започвай развитието.

6. Бъди решителен, използвай предоставилата ти се възможност за да пробиеш препятствието.

Ситуацията е достигнала крайната си точка. Денят е приключил със залеза, пътят е дошъл до своя край. Нямаш поддръжка за да се придвижваш напред, но нямаш и сили за да се върнеш назад. Предупреждава, че по-нататъшното развитие може да доведе до противоположния резултат. Ако притежаваш достатъчно издържливост и търпение, за да дочакаш подходящия случай за настъпление, нужно е да го използваш с цялата си решителност. Щастливата случайност се появява и изчезва за миг и тук всяко забавяне е подобно на смърт. Единствено неизползваната възможност може да провали цялата работа.

 

ХЕКСАГРАМА 4

НЕЗРЯЛОСТ

4

Знакът едновременно означава незрялост и слепота. В липсата на зрение няма възможност каквото и да било да различиш. Затова даденият знак може да говори за глупав, непросветен човек, нуждаещ се от възпитание, обучение и образование. Когато същността се ражда, тя се намира в състояние на незрялост. Това е началния период на нейното развитие. Организмът още е малък и слаб и сблъсквайки се с трудности неговото съзнание лесно се разсейва, а в същото време опасностите дебнат от четири страни. В такава ситуация придобиването на правилни знания и полезни навици е първата и най-важна необходимост. Невежият юноша трябва да се стреми да получи помощ от учителя във възпитаването на своята незрялост и в усъвършенстването на характера. Знакът Незрялост говори за успех, когато своевременно се предприемат мерки по възпитание и усъвършенстване на характера. Мъдрият е решителен в усъвършенстването на своите морални качества. Знакът Незрялост на първо място е посветен на въпросите за възпитанието, образованието и самоусъвършенстването.

ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА

1. Отстраняването на Незрелостта започва с установяване на правилни образци и създаване на ясен план за бъдещо развитие.

Развитието на Незрелостта започва с отстраняване на пречките, които ни пречат да видим. Нужно е да се снеме платното от болните очи и да се придобие способност за виждане. Прилагането на наказания говори за естествена необходимост в тази страна на възпитанието. В степента на развитие на способностите и навиците на ученика е възможно да се снемат първоначалните ограничения. Метафорично говори за формирането на правилни образци и тяхното закрепване на практика. На първият етап от обучение и възпитание е необходимо да се въоръжим с правилните образци и да съставим точен план за развитие, с отчитане на реалните възможности, за да може след това твърдо да се придържаме към него. Това е половината. Другата половина – това е постоянството в практиката. Твърдо, упорито и постепенно се придвижвай по пътя на развитието и ще се убедиш, че в този свят няма нищо, което да не се поддаде на твоите ежедневни, настойчиви усилия.

2. Нужно е да обучаваш всички, без разлика. Към обучението подхождай широко и с цялата отговорност.

Тук учителят притежава твърдост и сила. Това означава поемане и носене на отговорност за ученика. Метафорично е изразена идеята за широта на образованието, което се разпространява за всички, без значение от ранг и категории. Образовай без ограничения и не по род. Ако в ситуацията ти встъпиш като учител, то образовай всички слоеве без да се вглеждаш в положение и статус. Ако си в ролята на ученик, подходи към предмета на своето обучение широко и разностранно, без да се ограничаваш от формални подходи и с цялата отговорност.

3. Придобивайки знания и умения, не променяй своите първоначални принципи.

Ситуацията метафорично ни предупреждава да внимаваме от загуба на правилния Път, заради пагубни пристрастия. Ако в процеса на обучение или усъвършенстване, през цялото време сменяш своята гледна точка и идеали, не чакай добри резултати. Ако днес те интересува едно, а утре – друго, няма да постигнеш успех в нито една област. Ако веднъж си определил някаква област, необходима за усъвършенстване, то се придържай към нея до край, за да получиш желания резултат.

4. Усъвършенствайки се, не губи чувство за реалност.

Тук ситуацията излиза навън, нямаме поддръжка, слаби сме и липсва енергия, която е загубена на предишния етап. Налага ни се да се справим с трудности, подобно на човек, не притежаващ знания и умения, оказал се в сложна ситуация без поддръжка. Когато си сам, без подкрепа и се опитваш да осъществиш далечни планове, лошо се ориентираш в обкръжаващата реалност и загубата на енергия води до умора и досада. Метафорично указва за вредата от безпочвените илюзии. Не се откъсвай от реалността в облачните висоти, за да не губиш жизнени сили.

5. Бидейки учител или ученик запази скромност и възприемчивост.

Тук сме възприемчиви и притежаваме вътрешна уравновесеност, различаваме правилните образци и не губим средния Път, а пред нас има и кой да следваме. Метафорично се изразява идеята за възприемчивост и послушание на ученика, което оптимизира процеса на неговото обучение. Без значение учиш ли ти някого или самият се изучаваш, бъди скромен, мек и възприемчив, в искреността и откритостта си бъди като дете, непредубедеността и чистотата срещат обкръжаващия свят. Висше проявление и показател за култура и образованост от древното минало до настоящето – се явява скромността.

6. Във възпитанието не допускай екстремизъм.

Метафорично предупреждава да се внимава от крайности в процеса на обучение. В работата по възпитание и самоусъвършенстване не бива да се стига до крайности, в стремежа да се приключи с елементите на невежество. Изграждането на правилна стратегия на възпитание, с отчитане на изискванията на реалността, където строгостта и дисциплината се съчетават с уместност и своевременност – се явява залог за успех.

 

ХЕКСАГРАМА 5

ИЗЧАКВАНЕ

5

Знакът Изчакване съответства на ситуации, в които чакаме изпълнение на своето желание. Това е пътя на подхранването, натрупването на сили. Не бива рисковано да се придвижваме, налага се да очакваме и да седим на едно място. Перспективите на ситуацията са неясни, пътят е непонятен и за това е необходимо да се чака, докато всичко не се изясни и не се разкрие възможност за придвижване. Когато подходящият момент настъпи е важно първите стъпки в желаната посока да са правилни, а за това е нужно предварително да се изгради правилна стратегия. Разбира се, щастливия случай се появява в процеса на работа, а не пада от небето. Т.е. небето може да предостави щастлив случай за въплъщаване на Замисъла, но ако няма никакъв Замисъл, то няма нужда да очакваме нещо от Небето. Ако няма добре обмислен план – няма да има успех. Нужно е да се помни, че сложната и неподатлива среда крие в себе си щастливи възможности. Периода на очакване трябва да се посвети на самоусъвършенстване и подготовка за въплъщаване на своите замисли, съхранявайки в сърцето вярата в своите идеали и ясно виждане. При очакването трябва да се съхрани доверие, яснота и просветеност. За да се придвижим напред е необходимо отначало да натрупаме достатъчно енергия, а след това да използваме благоприятния случай.

ИЗЧАКВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИЯ МОМЕНТ

1. Запаси се с достатъчно търпение за дългия период на изчакване.

Изчакването е предимство. Не се противи на трудностите с действия. Ценно е да се приложи дълго търпение, това ще доведе до отсъствие на неприятности. Наличието на твърда воля и способността да се чака дълго е правилният път. Нужно е търпение и въздържане. Нужно е вътрешно да се подготвим за необходимостта да чакаме, да се запасим с търпение за дълго време, да храним в сърцето вяра и да не се отклоняваме в мислите от избрания Път. Тогава ще можем да разберем причините и следствията на създалата се ситуация и да я овладеем.

2. Не губи вяра.

Ситуацията съобщава за трудности на пътя. Тук е важно да се удържи личната вяра и да не се обръща внимание на сплетни, клюки, интриги. Тъй, като се намираме по средата на трудностите, то често се сблъскваме с клевети, сплетни, интриги, и трябва да бъдем предпазливи. Идеята е, че трябва да се придържаме към първоначалния курс, без да обръщаме внимание на празни, безпредметни мнения. Когато се сблъскваш с трудност, която те принуждава да чакаш, с всички сили се старай да отделиш от себе си опасността, запазвайки разстояние. Тогава ще можеш всестранно да анализираш ситуацията и да избереш правилният курс. Не бива да се устремяваш в яростна атака, стремейки се да поправиш положението.

3. Колкото по-близко е опасността, толкова по-голяма трябва да бъде предпазливостта.

Необходимостта да се изчаква символизира обкръжаващата среда на твоето пребиваване, която все по-дълбоко те засяга. Трудностите стават по-сериозни, в обкръжението се появяват разбойници, изчакващи случай да се възползват. Тук е необходимо да се съблюдава голяма предпазливост. Безсмисленото движение напред ще навлече беда. В ситуация на очакване не трябва да се предприемат неясни движения, не бива да се позволява на чуждото мнение да влияе на избрания от теб курс. В противен случай това ще доведе до поражение.

4. В опасната ситуация действай гъвкаво, в зависимост от обстоятелствата.

Това е пределното състояние на опасност. Ако се усмирят неясните действия, успокои се вълнението в кръвта и се почака определено време, то е възможно да се отървем от този капан. Предупреждението е да се предпазваме от силови действия, да бъдем гъвкави и да следваме променените обстоятелства. Когато в ситуацията на изчакване има опасност е нужно да бъдем пределно предпазливи и внимателни, щателно и концентрирано да следим промените в обкръжаващото пространство и да смиряваме себе си. Иначе ще си навлечем нещастие.

5. В ситуация на безопасно очакване запазвай преданост към истината и не губи вяра.

Спокойно очакване на щастливия случай, при запазване на вътрешна уравновесеност и правилни позиции. В никакъв случай не трябва да се предприемат необмислени действия. Нужно е хладнокръвно да се запазят заетите позиции и да се чакат позитивните изменения, подхранвайки своите сили.

6. Бъди предпазлив и внимателен, старай се с мекота да побеждаваш твърдостта.

Можеш само с мекота, почтеност и уважение да приемеш твърдостта – гостенинът, който не си поканил. Ако можеш да съхраниш това състояние до край, ще успокоиш опасността и ще промениш ситуацията към щастие. При изчакване е необходимо да се запази преданост към истината: не бива да се съблазняваме от съмнителни перспективи, също не бива и да бездействаме, когато ни се предостави щастлив случай. Необходимо е да се използва малката възможност да се придвижим напред, ако ситуацията е безопасна, като при това трябва да запазим предпазливостта и да бъдем готови да срещнем всякакви непредвидени промени. С малки стъпки пробивай неподатливата среда, без да губиш търпение и се усъвършенствай по пътя на развитието. Това е най-добрата стратегия в ситуация на изчакване. Когато се сблъскваш със силен противник помни, че пределната мекота побеждава силата. Това е висш принцип в опасна ситуация.

 

ХЕКСАГРАМА 6

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

6

Знакът Съдебен процес говори за спорове, разногласия, предявяване на претенции и съдебни отношения. Всички предмети и явления в света са свързани и взаимосвързани в системи, вътре в които е трудно да се избегнат противоречия. Разумното разрешаване на възникналите противоречия и конфликти, представлява само по себе си голямо изкуство. Знакът Съдебен процес описва ситуация на възникнали противоречия, които се появяват при сблъсъка на интереси и показва възможните пътища за хармоничен изход от нея. Съблюдавайки внимание и предпазливост, придържайки се към принципа на средния път (компромисите), можем да се справим с опасността. Ако разчитаме на своята сила в придвижването напред, то поражението е неизбежно. Тук предпазливостта и балансираността водят към щастие, а желанието да се стигне до край – носи нещастие.

РАЗУМНО РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТ

1. Не бива да държиш на своята изгода.

Тук сме меки и слаби, има препятствие, което ни пречи да се придвижваме нагоре и от това възниква конфликт. Въпреки, че присъстват малки пререкания, може да се постигне края на дейността. Ситуацията метафорично изразява идеята за нуждата от бързо разрешаване на конфликта. Планирайки бъдеща дейност е нужно да се съблюдава предпазливост и внимание, за да не се сблъска твоята изгода с интересите на други хора, тъй като междуличностните противоречия и сблъсъци на интереси винаги са инициирани от личната изгода на участниците в конфликта. Ако реагираш единствено със сила, не само няма да постигнеш желаното, но ще се сблъскаш със сила, която превъзхожда твоята собствена. Ако се основаваш на принципите на искреността и истината, даже да се сблъскаш с вредата от стремежите на другия към изгода – поглеждайки на ситуацията с неговите очи, ти ще можеш да сведеш до минимум вредите на зараждащия се конфликт. Трябва да се стараеш да недопускаш обостряне на конфликта и ако се е зародил вече – да се стремиш да го разрешиш колкото се може по-скоро. Защото колкото по-дълго трае – толкова по-големи са загубите.

2. Преди да започнеш да действаш обмисли своя план, стреми се по възможност да оправиш конфликта.

Тук се намираме в отношения на сблъсък на интереси, поради което между тях неизбежно възниква конфликт. Подразбира се, че ако слабият встъпва в Съдебен процес със силния, той сам ще навлече на себе си беда. Ситуацията метафорично съобщава за провала в опитите да спечелиш процеса, използвайки сила. Истинската причина за сблъсък често се състои в това, че и двете сили се стремят да постигнат победа и никой не иска да отстъпи. Още повече нито едната страна не желае да склони глава пред другата. Ако и двете страни действат отстъпчиво, взимайки под внимание гледната точка на другия, повече да помислят за това защо се е случил сблъсъка – тогава може да се намалят вредите от конфликта и да се отслаби напрежението. Ако тръгнем да постигаме победа със сила – може само да обострим противоречията. Човек трябва преди всичко да предпази себе си и да отстъпи пред другия, само тогава ще може да реши конфликта в тази фаза. Когато предявяваш към себе си високи претенции и слабо порицаваш другите, по този начин предпазваш себе си от беди и проблеми.

3. Колкото може по-бързо и разумно разрешавай конфликта, не го бави.

Тук сме меки и нямаме сили да водим конфликти с другите. Само търпеливо и скрито преживявайки опасността, можем да постигнем желания резултат. В дадената ситуация е нужно да следваме човек, който има достатъчно сили, тъй като самостоятелните действия няма да донесат успех. Метафорично изразява идеята, че човек трябва да прецени кое е достатъчно за него и да не прилага сила в надеждата да постигне победа в Съдебния процес. Човек е длъжен да си знае мярката. Не е нужно да се стреми със сила да постигне победа. Бъди търпелив и смилен, дошло е време когато трябва да се отстъпи.

4. Постарай се да гледаш на всичко от гледна точка на противника, не натискай, прояви гъвкавост.

Намирайки се в слаба позиция, не сме способни да постигнем победа в Съдебното дело. Ситуацията метафорично изразява необходимостта да следваме, да се подчиняваме на естественото движение на нещата, да запазим спокойствие и правилно да възприемаме случващото се. Ако сблъсъкът вече се е случил, следвай естественото течение на събитията, старай се резултатът да е добър, но ако не е такъв не храни обида и досада, за да не възникне нов сблъсък в бъдеще. В светските дела съществуват определени закони, те са задължителни, и в човешкия живот – загубите са неизбежни ситуации. Не бива навсякъде и по всяко време да се побеждава, както няма единствено само съвършени хора. Ако проявяваме снизходителност и прощаваме ние получаваме по-малко удари и разочарования.

5. Не е нужно да се опитваш да разрешиш конфликта със сила.

Тук има твърдост и уравновесеност и е постигната пълнота, опираща се на истината и разумността. В това състояние не се боим от Съдебния процес, знаейки че победата е с нас. Ситуацията метафорично говори за победа, която обезпечава истина, компромис и сила. Най-главното е да се стараем с всички сили да избегнем сблъсъка. Но ако той е възникнал и противната страна не иска да прояви разум и да направи отстъпки, тогава е нужно да се действа.

6. Ако конфликта вече е възникнал, следвай естественото течение на събитията, старай се да постигнеш добър резултат и решавай всички противоречия по мирен път.

Твърдост, която е достигнала предела в развитието. Може, чрез Съдебен процес да се постигне победа, но тази победа не дава устойчив и надежден резултат. Има се предвид, че ако статусът е придобит чрез Съдебния процес, то той не дава истински авторитет и не прави човека почтен. Ситуацията метафорично изразява идеята, че ако постигнеш своята цел чрез Съдебен процес, успехът няма да продължи дълго и няма да даде възможност да спечелиш уважението на другите хора. Всеки трябва да разбере, че постигайки победа със сила, не може дълго да удържи нейния резултат. Победата със сила в дадения случай е неправилно средство. Ако си победил не бива да се гордееш и възнасяш, още повече противникът ще чака възможност да нанесе ответен удар. Такава победа е подобна на поражение. Хората са длъжни да решават противоречията мирно и избягвайки сблъсъците.

 

ХЕКСАГРАМА 7

ВОЙСКА

 7

Знакът Войска описва принципите за управление на войската, командването, ръководството. Войската, това е множество от хора, обединени и подчинени на един, без съмнение лидер. Това е действие на послушание в ситуация на опасност, с твърдост в сърцето, в името на доброто и справедливостта. Когато около някакъв център се обединяват разнородни единици, тяхната обща сила става способна да противостои на външните несгоди.

 ОРГАНИЗИРАНЕ НА МАСИТЕ

1. Дисциплината – това е залог за успеха.

Това е позиция на слабост и мекота в ситуация, изискваща ясно активно действие. Метафорично ни предпазва от недисциплинираност. Ръководителят, пълководеца е длъжен да притежава сила и твърда воля, опит и разумност, да заема правилната позиция. Войната влияе на светския живот. Свързана е със запазването или упадъка на нацията и държавата, затова е нужно да се действа, като внимателно се обмисля стратегията. Малкият човек винаги желае победа във войната, но той особено не се замисля за цената която ще трябва да плати.

2. Опитният пълководец винаги е уравновесен – в сърцето си се опира на истината, а в делата на силата и твърдата воля.

Това е твърдост и уравновесеност, която се прилага меко и гъвкаво. Изразява идеята за уравновесеност и способност да преобразуваш към по-добро своето обкръжение. Когато пълководецът прилага войската, той се опира на поддръжката на масите. Ако военноначалникът изразява волята и духа на войните, водени след себе си, когато върховете и низините имат единно съзнание, тогава такава войска никога няма да претърпи поражение. Ако пълководеца лошо познава своите войни, а войните не му се подчиняват, то моралния дух на тази войска се разсейва и тя не притежава единна воля.

3. Ръководителят е силен от поддръжката на масите.

Тъй като военните действия винаги са съпроводени от човешки жертви, както и да се развие ситуацията няма какво да ни зарадва. Метафорично изразява идеята за неизбежните загуби. Основна гаранция за победата във войната или конкурентната борба се явява строгата дисциплина. Тя укрепва бойния дух и повишава ефективността на работата. Бойците са длъжни да се подчиняват на заповедите на пълководеца. А справедливата и ясна система от награди и наказания – това е основният метод за управлението й.

4. Действай, изхождайки от обстановката, но по правилата.

Имаш сили за действие и не нарушаваш правилата. Ситуацията съобщава за необходимостта от съблюдаване на правилата и прилагането им във войската. Организацията, също както и войската, трябва да има ясно, централизирано ръководство. Наличието на ясно и точно ръководство се явява базово условие за гарантиране на победата. Силата на ръководния център зависи от достойнствата и доблестта на ръководителя и от това доколко силна е неговата енергия и работоспособност. Харизматичният лидер с помощта на моралната сила подчинява хората. Неговата морална сила съединява 5 основни качества: ум, вяра, доброта, доблест и строгост.

5. Уравновесявай твърдата воля с прилагането на гъвкавост.

Ситуацията изисква активна включеност, единовластие и следване на ръководната линия. Указва за необходимостта от единство в ръководството. В своите действия ръководителят е длъжен да изхожда от обективни знания и закони, да бъде предвидлив, предпазлив и далновиден.

6. Не допускай в ръководството малки хора.

Възможност да станеш ръководител на голямо предприятие, основател на нова „държава” или в крайна степен значително да повишиш статуса на своето семейство. Малкият човек тук няма приложение – той носи смут в страната. Ситуацията метафорично изразява необходимостта да се контролират малките хора. В никакъв случай не трябва да се позволява на малките хора да придобиват голяма власт и да злоупотребяват с нея, иначе за дейността ще възникне голяма опасност. Малкият човек е заинтересуван само от личната изгода, сърцето му е малко, а ръцете не са чисти. Той лесно придобива доверие, по измамен път постига длъжност – но това се случва само тогава, когато ситуацията като цяло е построена неправилно.

Реклама

Рекламирайте при нас

За контакти: Мария Дамянова
reklama@tv1-bg.com
Тел.: +359 2 851 09 19, 0887 33 10 49

Свали Рекламна Тарифа