Гледайте по ТV1

smalllogo    Опция „Забавено гледане" в сайта на ТВ1    Всичко, което сте пропуснали да видите по ТВ1 в рамките на едно денонощие – вече може да откриете в плеъра на сайта ни чрез удобството на т.нар. „забавено гледане" - програмата може да се връща 24 часа назад. Опцията е достъпна и от Вашия мобилен телефон, като има и възможност, както за приплъзване назад в търсенето, така и за прецизно търсене в интервал от 15 секунди.   smalllogo

КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ 2

imagesЗнакът Сближение говори за обединение и взаимопомощ. Отношението на родственост и взаимна поддръжка се явяват главни принципи на знака. За този, който идва със закъснение и желае да съхрани своята индивидуалност, в тази ситуация няма място.

 

 

 

 

 

 ХЕКСАГРАМА 8

СБЛИЖАВАНЕ

8

В Книга на Промените, знаците: Сближаване-8, Общото в човека-13, Съчувствие-31, Семейния човек-37 и Събиране-45, описват от различни страни принципите на родствената близост и достигането на взаимност. Това, което касае знака Сближаване в качество на негова основа, се разглеждат искреността и любовта.

СБЛИЖАВАНЕ И ВЗАИМНА ПОДДРЪЖКА

1. Основи за Сближаването са явяват доверието и искреността.

Тук се говори за доверие и искреност, които напълват съсъда на бъдещата дружба. Те предизвикват поддръжката на този, който идва при теб. Доверието и искренността се явяват началото на Сближаването. Сближавай се с другия човек и му оказвай помощ, изхождайки от искренно доверие. Не ограничавай общуването с формалности или преструвки, затаявайки в сърцето неправда. Тогава можеш да достигнеш далеч от поставените цели.

2. При Сближаването е нужно самият предприемач да направи активни стъпки.

Обектът на Сближаване тук се явява идеален, а не реален. Сближаването трябва да дойде отвътре, произлиза от съзнанието и е свързано със собствените ни усилия. Метафорично говори за вътрешно сближаване, инициирано от твоите собствени действия. Стремейки се към близост, на първо място достигни вътрешно, сърдечно сближаване и родство. Преди да започнеш да действаш е нужно само това. То ще помогне да се сплотите и да образувате добър съюз.

3. За сближаване подхожда далеч не всеки потенциален обект, бъди предпазлив и внимателен.

Сближаването с неподходящ човек може да навлече само беда. Необходим е избор на достоен човек. Не бива безпринципно да бъдеш в приятелство с всеки, тъй като хората се привличат един-друг по близки категории. Сближаването изисква внимание и предпазливост. Хора от различни категории трудно могат да създадат истинско, стабилно приятелство, особено ако имат различни стремежи.

4. Стреми се към Сближаване с тези, които те превъзхождат в талантите и способностите.

За разлика от втората ситуация, където Сближаването протича вътрешно, тук то е изцяло външно. На този етап трябва да следваме човек, намиращ се извън колектива и по-просветен, от самите нас. Метафорично указва за сближаване с висок и просветен човек. Между хората по естествен начин възниква чувството за привличане.

5. Стреми се да постигнеш разположението на другите, не се домогвай до това със сила.

Тук притежаваш твърдост и сила, но средната позиция и правилната позиция привлича към теб хората и ги сближава с теб. Не бива срещу обстоятелствата да търсиш Сближаване. Не бива да постигаш сближаване със сила. Важно е да запазиш средното положение и вътрешната истина, за да имаш възможността да привлечеш другия към себе си. Тези състояния се явяват морални качества, с които се стремиш да постигнеш висши идеали, без корист и завист.

6. Сближавайки се, както в началото, така и в самият край – запазвай една и съща позиция.

Сближаването вече е достигнало своята кулминация. Тук същността достига своя предел и се превръща в своята противоположност. Говори за това, че ситуацията Сближаване има начало, но има и край. В Сближаването трябва да има последователност – начало и край. Лекотата на сближаване често е в началото, но рядко хората са способни да я доведат до правилния край. Разрушаването на единството нерядко протича след постигането на определен успех, защото именно тогава напълно се разкриват слабостите на човешкия характер. Сближаването бива два вида: или хората се обединяват по съвест, или се обединяват заради изгода. Когато протича по съвест, тогава са сходни целите и идеалите дават възможност да се движим заедно, и това обединение не бива да се руши. Когато е само заради изгода, то и двете страни разбират че общността им е случайна и изгодата е временна. Те са на пътя заедно, докато се нуждаят един от друг, но когато ситуацията се промени – те се разделят.

 

ХЕКСАГРАМА 9

МАЛКО НАТРУПВАНЕ

9

Това е знак на ситуация с временни задръжки в развитието, необходима за натрупване на сили. Нужно е да се изчака, когато силите ще се издигнат на необходимото ниво. По малко да се натрупва, съхранява, удържа, подхранва. Възпитаване на своите морални сили, таланти и достойнства, за да можем в бъдеще да реализираме своите замисли. Съответства на периода, когато в развитието се е появила някаква задръжка и е нужно да се натрупат сили, за да се подготвим към следващата стъпка.

 

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ,

ВЪЗНИКНАЛИ В СЛЕДСТВИЕ НА ОБРАЗОВАНОСТТА НА ЧОВЕКА

1. Твърдо се придържай към набелязаните по-рано цели.

Винаги е възможно да се върнем на изначалния Път, който веднъж е бил избран. Ако човек е способен да се върне към себе си, то той няма да има проблеми и ще има щастие. Вътре, в затруднената ситуация, е нужно твърдо да се придържаме към своята първоначална позиция. Сблъсквайки се с временни трудности трябва твърдо да се придържаме към набелязаните по-рано цели, без да се поддаваме на съмнения и страхове. Ако позволим на своята временна слабост да разруши делото на целия ни живот, в последствие задължително ще съжаляваме за това.

2. Търси единомишленици, с които сплотявайки се ще можеш да се движиш напред.

Това е символ на ситуации, в които хората си помагат един на друг да се върнат на верния Път. Възвръщайки се на своя Път, твърдо удържай вътрешната си истина. Тук се изразява идеята за обединение с единомишленици, за пробив в препятствията, запазвайки вътрешната истина и искреност. Ако собствените сили не достигат за това да се справим с трудностите, трябва да потърсим поддръжка на единомишленици, обединявайки се с които да задържим средата и истината и така да се придвижваме към набелязаните по-рано цели. Глобализацията предоставя множество примери за обединения на крупни компании, което способства за победа над конкуренцията.

3. Освободи се от пътя на илюзиите и се придвижвай напред.

Развитието на ситуацията тук се натъква на вътрешни противоречия. Нужно е да се разкъсат някакви връзки и пътища, за да можем да превъзмогнем препятствието. Когато чрез препятствия се движим към набелязаната цел, трябва решително да разкъсаме всички пътища и ограничения, затормозяващи движението. Тук вече няма място за нерештелност или съмнения. Ако няма път, ти ще го прокопаеш сам. Ако всевъзможни съблазни те отделят от Пътя, помни че целта е само една.

4. Бъди искрен, търсейки поддръжката на другите.

Когато има доверие, страховете изчезват. Искреността и вярата обезателно получават поддръжка. За да пробиеш бариерата от трудности и да намериш поддръжка от другите хора, е нужно да действаш искрено, без да таиш в сърцето си лъжа и съмнения. На преломната ситуация, когато неподдаващата се до сега враждебна среда, започва да се поддава на твоя натиск, е необходимо да съблюдаваш пределна предпазливост. И ако ти е нужно още време, можеш да се справиш с помощта на другите хора.

5. Помагайки на другите, помагаш на себе си.

Ще забогатееш не само ти, но и на съседите свои ще помогнеш. Помагайки на другите, се обогатяваш самият ти. Тук в сила е принципа: помагайки на другите, помагаш на себе си. Ако искаш да постигнеш успех – помагай на другите. Ако искаш да постигнеш своите цели, помогни на другите да постигнат техните цели. Нужно е да направиш добри дела, за да натрупаш морална сила и доброто сърце винаги получава заслужено възнаграждение.

6. Щом условията позволяват, не се бави с придвижването напред.

Това е предела на Натрупването, за това тук не трябва да се допуска прекомерно развитие. Натрупаното е достатъчно. Нужно е да се движиш напред и да действаш предпазливо. Трябва да се избягва препълването, да сме способни да прекратим, когато това е необходимо и да не довеждаме делото до крайната точка на развитието. Натрупването на сили рано или късно приключва, когато ситуацията е съзряла. Нужно е навреме да се придвижим напред. Ако изпускаме един след друг шансовете да влезем на ново ниво на развитие, ще си навлечем своята гибел.

 

ХЕКСАГРАМА 10

ПОВЕДЕНИЕ

10

Знакът Поведение описва ситуацията на Въплъщаване на своите идеали и замисли в живота. Той обяснява от какви принципи следва да се ръководим, придвижвайки напред своето дело. Знакът Поведение също придава и значение на ритуалност в поведението. На шестте равнища на дадения знак става дума за практическа реализация на собствените замисли. Това е началния период на развитие на делата: пътят е напред и още е много дълъг, изпълнен с препятствия и изпитания, а опита у нас още е съвсем малко, затова трябва правилно да се разпределят силите, да се действа ясно и да се опираме на реална почва.

ПРАКТИЧЕСКО ВЪПЛЪЩАВАНЕ НА ИДЕАЛИТЕ В ЖИВОТА

1. Твърдо дръж избрания курс.

Самото начало в развитието на ситуацията на настъпление. Трябва да съхраниш своите изначални дадености, да се движиш сам и да не се влияеш от светските нрави. Идеята е свързана с нуждата от запазване на изначалната позиция, без да се попада под външни влияния при осъществяване на собственото дело. Ако целта е веднъж избрана, нужно е твърдо да се следва. Преминавайки в настъпление е нужно да се държат първоначалните намерения и определения по-рано курс. Не трябва да се отвлича по вълните, попадайки под чужди влияния по Пътя. Въпросите трябва да се разрешават, препятствията да се отстраняват. В света няма прости дела или път без препятствия. Болшинството хора при среща с трудности, често се отказват от първоначалните си намерения в полза на странични влияния или изгода. Това означава, че първоначалният замисъл е само красива мечта, разпиляла се на прах при среща с реалността. Затова се отървете от всичко излишно и разчитайте само на своите сили, твърдо движейки се по избрания курс.

2. Не взимай за спътници тези, чиято цел е различна от твоята.

Уединеният човек символизира отшелника, който не се замърсява със светските нрави, удържайки твърдо своите собствени идеали. Тази линия на поведение ще донесе на човека щастие. Запазвайки собствената гледна точка, не позволявай да бъдеш смутен или да попаднеш в объркване и винаги се придръжай към истината. Тук се изразява идеята за избор на път. От всички възможни пътища винаги избирай доброто, а в сърцето бъди спокоен и уравновесен. Ако пътят на другия се отличава, заедно с него не замисляй дела – казва Конфуций. Реализирайки своите замисли, ние неизбежно встъпваме в отношения с другите хора и това оказва влияние върху успеха. Нужна е широта на духа и стремеж към обединение с другите, за да може заедно да се върви напред, но при това не бива да се отклоняваме от първоначалните намерения. Ако вашите стремежи съвпадат – обединете сили и заедно се движете напред, скоро ще стигнете до общата цел. Ако стремежите не съвпадат, по-добре се откажете от взаимодействие и разчитайте само на собствените си сили, без да променяте плановете си. Суетейки се и мятайки се от една цел към друга, ние сами правим своя път неравен.

3. Трезво преценявай своите сили, стъпка по стъпка се придвижвай напред.

Тук липсват адекватни способности в делата, с които се занимаваме. Възможно е сам на себе си да навлечеш беда. Кривото изначално не може да се види право, а куцият не може добре да ходи. Ако се опиташ да пресилиш ситуацията, ще я видиш неправилно и ще тръгнеш неправилно, без да можеш адекватно да отреагираш. При неадекватна оценка на собствените сили в осъществяване на някакво дело и ако то не се спре, а се насилва ситуацията, ще последва без забавяне и бедата. Претворявайки своите замисли в живота, премервай собствените си сили. Прекомерното усърдие в движението напред ще доведе до противоположни резултати. Ако спокойно и уверено се придвижваш стъпка по стъпка и строиш стабилна основа, тогава ще можеш да постигнеш победа. На война, в бизнеса и в човешките отношения е нужно да се умее адекватно да се оценяват собствените сили и силите на конкурентите. И ако можеш да осъществиш – действай, а ако не – правилно е навреме да се спреш.

4. Силата прилагай меко и предпазливо.

Говори за опасност и страх. Ако си внимателен и предпазлив всичко ще завърши добре, без да гледаш на страховете и тревогите. Тук трябва да се осъществи принципа на мекото действие, което обезпечава реализацията на нашите замисли. Идеята е за мекото осъществяване на своята воля, умереност в преследване на своите цели. Съсредоточавайки големи сили е нужно да се приложи принципа на мекота и послушание, да си внимателен и предпазлив, за да не си навлечеш опасност.

5. Самонадеяността до добро не води.

Предупреждението тук е, че бидейки уверени в своята правота, придържайки се изключително към силови методи в решаването на проблеми, неизбежно ще се срещнем с опасността. Чувствайки в себе си силата и истината, поемаш върху себе си твърде много отговорности и в резултат се сблъскваш с опасност. Предупреждението е, че съществува риск да надценим своите възможности и да действаме прекалено твърдо. Когато нашето дело успешно се развива и ставаме силни, не бива да се мисли, че всичко на този свят ни принадлежи. Когато успеха ни заслепява, губим чувство за реалност и това е най-правилния признак за скорошно поражение. Такава самонадеяност е довела до гибел много достойни хора.

6. Бъди взискателен към средствата и начините за постигането на целите.

Предел в развитието на ситуацията Поведение. Обобщава се преминатия път и постигнатия резултат и може да се прецени пътя, който лежи напред. Постигайки своите цели придобиваш голямо щастие. Резултат, в който ти реално виждаш реализацията на своите първоначални намерения и на негова база определяш критериите за успеха. Нужно е правилно да се оценяват постигнатите резултати, сверявайки своя път с поставените по-рано цели, и планирайки по-нататъшните. Ефективността на действията се определя не само от нашия упорит труд и самоотвержени усилия, но и от избора на правилната стратегия и ясното виждане на това как тя се вписва в обкръжаващия свят. Оглеждайки изминатия път, отделяйки важните повратни негови точки и набелязвайки следващите етапи в развитието, ти започваш да виждаш финото устройство на реалността, и тогава постигнатата от тебе цел става начало на нов цикъл.

 

ХЕКСАГРАМА 11

СЪГЛАСУВАНОСТ

11

Знакът Съгласуваност показва въплъщение, хармонично съединяване, мир и щастие. Ако подхождаш съгласувано, тогава ще настъпи покой. Осъществяването на замислите протича за сметка на постигнатата Съгласуваност, след което задължително настъпва период на процъфтяване и мир. Пътят на мъдреца нараства, увеличава се, а Пътя на малкия човек пресъхва, секва. В кръговрата на човешките събития, това положение говори за единодушие в стремежите на волята, период на щастие и разцвет. Съгласуваност описва период на успешно развитие на делата, подобно на топлия пролетен вятър, който лесно може да ни завърти главата. Когато е постигнат успех ни се струва, че всички трудности и несгоди са останали зад нас и се появява голяма съблазън, приписвайки на себе си всевъзможни заслуги да се подхлъзнем в тресавището на илюзорните наслаждения. Да се постигне успеха не е лесно, но да се запази е още по-трудно. Успеха развращава, оправдава самодоволния победител в собствените му очи, принуждава го да не полага по-нататъшни усилия за движение напред, и в това е началото на поражението. Да се добави още един щрих към завършено произведение е значително по-трудно, отколкото да се започне на чист лист. Знакът Съгласуваност ни учи да запазим достигнатото, да стабилизираме и укрепим курса на развитие, а успеха и победата да заложим в основата на ново дело.

ЗАПАЗВАНЕ НА УСПЕХА В ПЕРИОД НА ПРОЦЪФТЯВАНЕ

1. В ситуация на разцвет е нужно истински да се сплотим и да търсим по-нататъшно развитие навън.

Говори за тясна сплотеност на единомишленици, стремящи се към общо развитие. Единството на общите интереси е насочено навън и съвместните действия се увенчават с успех. Тук се изразява идеята за постигане във външното развитие на сплотеност, което носи щастие. Ако в работата е постигнат успех е необходимо той да бъде закрепен, единодушно и сплотено да продължи развитието навън. Само така могат да се удържат плодовете на личната победа. Няма нищо под Слънцето, което да може да се утвърди веднъж и завинаги, затова в период на процъфтяване трябва да се обърне особено внимание на стратегиите за по-нататъшно развитие и създаване на устойчиви и искрени връзки между участниците в общото дело.

2. Придвижвайки се в по-нататъшното развитие, ръководителят е длъжен да бъде решителен, да притежава широк кръгозор и в действията правилно да съчетава твърдост и мекота.

Човек трябва да бъде твърд и решителен, но при това уравновесен и пластичен. Изисква се да се запази възприемчивост, решителност и просветеност. В период на процъфтяване трябва да бъдем възприемчиви, да се стремим към просветеност и да продължим да се самоусъвършенстваме и усъвършенстваме своята дейност.

3. В пика на развитие е необходимо да бъдем верни на принципите си и на вътрешната истина.

Когато нещо е достигнало предела на своето развитие, се обръща в своята противоположност. Нужно е твърдо да се държим за истината на първоначалния Замисъл, защото само това ще ни помогне да избегнем бедата. Тук се изразява идеята за нуждата да се удържа правилният Път, когато ситуацията е достигнала своя пик. След период на разцвет следва упадък, съгласуваността и хармонията се сменят с противоречия и раздори. Развитието, достигнало своя пик, преминава в точка, предшестваща упадъка. Придържайки се към средния път и изначално поставените цели, е нужно непрекъснато да се търсят и откриват нови пространства, за да се премине на по-високо равнище. Равният път рано или късно ще премине в наклон, стабилността няма да трае вечно и ако не се излезе навреме, после няма къде да се върнем.

4. Пребивавайки в покой, помни за опасностите и запазвай трезвост.

Тук ситуацията на Съгласуваност излиза от янските стремежи и няма възможност да се предпазиш от опасността. Неголямата слабост поражда голямо зло и се случва поради това, че човек е бил твърде доверчив. Не си се предпазвал и си бил твърде доверчив, защото сърцето твърде се е увлякло. Мекотата разрушава твърдостта и се крие опасност от загуба на правилния Път. Постигайки успех и пребивавайки в умиротворено спокойствие, рискуваш да загубиш чувство за реалност, да загубиш способност за правилно реагиране на знаците и събитията, които могат да доведат до опасни последствия.

5. Избирай за помощници способните и умелите, правилно изграждай управлението.

Тук се говори за искреност и откритост при привличане хора на работа. Идеята е за искреност при използване на надарени хора в работата. Правилното използване на надарени хора, скромността в общуването с подчинени, обемното и цялостно виждане на ситуацията като цяло, способността своевременно да се въведе ред, порядък и точността в избора на по-нататъшни стратегии, винаги е отличавало мъдрия ръководител.

6. Не се опитвай да възстановиш миналото величие, постарай се да доведеш разрушенията до минимум и се движи по-нататък в зависимост от обстановката.

Крайна фаза в ситуацията Съгласуваност, когато разцвета се е сменил с упадък. Безполезно е да се прилага сила, за да се възстанови ситуацията, а верността на първоначалните принципи води до досада. Тук е невъзможно да се удържи състоянието на съгласуваност или да се възстанови неговата сила. Не се опитвай да върнеш отишлото си, насилвайки ситуацията. По-добре се постарай да намалиш загубите и да избереш друго направление, посока. Продължавайки да упорстваш ще си навлечеш единствено нови беди.

 

ХЕКСАГРАМА 12

НЕСЪГЛАСУВАНОСТ

12

Несъгласуваност – това е непроходимост, скрити, тайни съобщения, упадък. Знакът Несъгласуваност, както и знака Съгласуваност се отнася с годишния цикъл. Той символизира седмия месец, началото на есента, когато Ин и Ян губят един с друг връзка, а същностите прекратяват своето развитие. В човешкият живот дадения знак описва период на отклоняване от Пътя, неблагоприятен за мъдрия управител. Надарените са прогонени, героите отиват в укрития. Тук дори и да запазиш Вярност към истинския Път – не получаваш резултат. Небето и Земята не се съединяват и между множеството предмети се губи връзката. Върховете и низините не се съединяват. Пътят на малкия човек расте, а този на мъдрия управител намалява. Небето и Земята се отблъскват един-друг и не могат да установят контакт и съединение. Ин и Ян губят връзка. В човешките ситуации между върховете и низините се образува бариера, заражда се смут и метежи. С всеки изминат ден нараства мощта на малкия човек, а мъдрият управител е принуден да напусне. В основата на Промените е залегнал следният принцип: Всяка същност, достигайки в своето развитие до предела, се превръща в своята противоположност. Ян се превръща в Ин, а Ин – в Ян. Ако в знака Съгласуваност се описва успешното развитие, съгласуваност и разцвет, то в знака Несъгласуваност, обратно, дейността преминава в състояние на упадък и разрушение. Това е време, когато талантливите и достойните нямат възможност за проява. В смутните времена, хората имащи воля за самоусъвършенстване, често са напускали обществото и света, ставали са отшелници, за да запазят своята чистота и вярност към идеалите. Мъдрият се учи да бъде сдържан, предпазлив, за да избегне трудностите. Няма възможност да се прослави в службата. Мъдрият съхранява и не проявява своите таланти, избягва вредата от взаимодействието с малките хора. В такава ситуация не бива да се стремим да постигнем слава и богатство.

ПРОБИВ ПРЕЗ ТЪМНИНАТА НА СРЕЩА СЪС СВЕТЛИНАТА

1. Справяй се с бедата, преди още да е възникнала.

Ако в самото начало на Несъгласуваност искрено се сплотиш с единомишленици, то ще има успех. Началната ситуация метафорично указва за необходимост от сплотяване с единомишленици, за да се избегне бедата, преди тя още да е започнала. Забелязвайки нежелателни тенденции на усилване влиянието на малките хора, е необходимо искрено да се сплотиш с близки по дух хора, за да може по-скоро да се изкорени бъдещото зло. Ако не се включим в ситуацията активно и наблюдаваме произтичащото отстрани, заемайки изчаквателна позиция, то неизбежно ще стигнем до момента, когато ще бъде твърде късно да предприемем каквото и да било.

2. В период на несъгласуваност се сниши, търпеливо изчаквайки изменението на ситуацията.

Това е време, когато малкият човек вече е придобил сила, а за големия човек остава единствено да приеме това положение, съхранявайки възприемчивост и мекота. Призива тук е да се предпазваме от влиянието на малкия човек. Когато малкият човек е придобил сила и власт, твори безчинства, а ние нямаме възможност да му противостоим – не трябва да проявяваме своите способности и таланти, своята красота, за да избегнем вредата. За да съхраним себе си в смутно време, по-добре е да изглеждаме слаби и безпомощни, проявявайки по този начин мъдрост. Това не е пасивност, а стратегия за придвижване напред, посредством отстъпване.

3. Не се смесвай с чужди на тебе по дух, за да не се замърсиш и опорочиш.

Тук сме способни да приемем тези, които са по-нисши, но не сме способни да приемем големия човек, който се намира на върха и се явява въплъщение на твърдост. Ако оставим големия човек и вместим в себе си малкия, изоставяйки Пътя – ще тръгнем по крив път и това ще доведе до срам. Предупреждението тук е да се внимава от обвързване с малкия човек. В смутните времена, когато малкия човек идва на власт и твори безчинства, мъдрият човек е длъжен да съхрани твърда вяра и да не губи своите принципи. Не бива да се променя правилния Път, встъпвайки в съюз с недостойни, да се повеждаме по своите слабости и да подменяме истината със съмнителни сурогати.

4. За отстраняване източника на зло – правилно избирай момента.

Съединявайки усилията с единомишленици – ще намериш щастие. Наличието на повеля на ръководителя да помогне ще способства справянето с Несъгласуваността и осъществяването на твоите стремежи. Метафорично указва за единство с единомишленици. Рано или късно обезателно се предоставя случай за излизане от ситуацията на Несъгласуваност, но за това е нужно истински да се сплотиш с близки по дух хора, да се запасиш с издържливост и търпение, и да бъдеш пределно предпазлив. Докато малкият човек върви против всички и се държи жестоко, не е лесно да бъде унищожен. Нужно е да се избере правилния момент, за да завършат действията с успех. В противен случай ще навлечем на себе си поражение.

5. Приближавайки се към победата бъди крайно предпазлив.

Тук има достатъчно сили и уравновесеност, за да поведем след себе си другите, пробивайки тъмнината. Запазвайки вярност към Пътя и удържайки намеренията с компромис и правилност, Несъгласуваността сама себе си прекратява. Разбира се нужно е да бъдем крайно предпазливи. Ситуацията говори за активно придвижване през тъмнината при съблюдаване на максимална предпазливост. По време на преминаването през най-голямата тъмнина е нужно в равна степен упорство и предпазливост. Заради малка небрежност цялата предишна работа може да отиде на вятъра. Опасността може да възникне и поради лъжовно чувство за сигурност, затова мъдрият по време на стабилност не забравя за опасността.

6. Когато несъгласуваността достигне своя предел, тя се сменя от съгласуваност.

Предела, в който Несъгласуваността приключва и се обръща в своята противоположност. Независимо от трудните условия е нужно да се вярва в перспективата за развитие, знаейки че същността достигнала своя предел, ще се обърне в своята противоположност. След дългата тъмнина обезателно ще се роди светлина. Колкото по-трудно е, толкова по-силно е нужно да запазим своята решителна воля.

 

ХЕКСАГРАМА 13

ОБЩОТО В ЧОВЕКА

13

Смисълът на този знак е постигане на общност със себе подобните, доближаване до единомишленици, способност да се действа съвместно с други, при едновременно съхраняване на своята индивидуалност. Необходимо е между хората да се постигне съгласие и единство. Ако хората са единодушни в своите сърца, то цялото тяхно разнообразие се обединява във велика общност, която позволява да се извършват големи дела и да се справяме с трудностите. Мъдрият вижда онова общо, което събира групи и съобщества от хора. Стратегията на този знак позволява ефективно да се разширява диапазона от дейности, опирайки се на сплотеността и единодушието на колектива. От древни времена в Китай хората, които са притежавали общи стремежи и възгледи за устройството на света, са се наричали „единна воля” и „приятели”. Да се постигне сплотеност не е лека работа, защото хората се отличават един от друг, и именно тези различия ги правят ценни в общия контекст. В същото време различията могат да затормозят общото движение напред. В процеса на формиране на истинска сплотена група от единомишленици, са неизбежни подводните камъни, които трябва правилно да се преодолеят, в което ни учи и знака Общото в човека.

ПОСТИГАНЕ НА СПЛОТЕНОСТ И ЕДИНОДУШИЕ В КОЛЕКТИВА

1. Първата стъпка към обединение се явява излизане от тесните рамки на собствените предпочитания и широк поглед на ситуацията.

Тук правим първата стъпка за обединение със съмишленици. Нужно е да се излезе извън рамките на личните ограничения, зад пределите на отделно взетото „Аз”. Нужно е да се съхрани искреност в стремежа към единение. Необходимост да се излезе зад вратата на своето собствено виждане в търсенето на обединение с близки по дух. За да намерим близки по дух хора и да се обединим с тях, на първо място е необходимо да се излезе извън рамките на личните ограничения и да се разширят личните връзки. Широкият поглед на нещата и откритостта помагат да се видят преимуществата и силните страни на другите хора. Ръководителят трябва да напусне своите лични предпочитания и активно да търси навън широко сътрудничество и поддръжка.

2. Най-ценното за постигането на съгласие – това е безкористността.

Тук се сблъскваме с възможността да решаваме своите проблеми, а не да работим за общото дело. Недопустими са користните мотиви при търсенето на общност. За постигане на единство главният принцип е духовно родство и безкористност. Ако в обединението с другите ти търсиш изгода за себе си, не взимайки под внимание интересите на своите съратници, рано или късно ти ще бъдеш отхвърлен от тях.

3. Стремейки се към целите, не бива да вървиш против своята съвест и чест.

Тук притежаваме сила и твърдост, но няма уравновесеност. Нужно е да съотнесем своите стремежи с гласа на съвестта и честта си. Стремейки се към създаване на сплотена група, е необходимо да се съчетаят интересите на всеки нейн участник с общата полза, и хармонично да се изгради в обкръжаващата реалност.

4. Осъзнатостта и принципността в избора на средства и начини за постигане на единство, принуждават силите на злото да се обърнат към доброто.

Тук се изразява идеята за усъвършенстване на своите морални качества, осъзнатост и просветеност. Силите на злото в проявленията си биват прекалено разюздани, разпасани, вътре те винаги таят слабост. Затова винаги има възможност, опирайки се на осъзнаване и истина, да се подчини злото и да бъде заставено да се стреми към добро. Разбира се това е дълъг процес, и резултатът се състои в това да не се жалят положените усилия.

5. Нужно е твърдо и решително да се изкоренява злото, пречещо за постигане на истинско единение.

Това равнище метафорично изразява възможността и това че е допустимо да се приложи военна сила за отстраняване на препятствията към обединение. Когато има всички условия за създаване на сплотеност и единство е нужно твърдо и решително да се премахват препятствията, да се защитава и поддържа чистотата на своите редове.

6. Не трябва да се губят своите идеали и принципи зарад обединението.

Ситуация, когато общността вече е постигната и се движи към преразвитие. Пред себе си вече няма с кого да се обединява. Дори и да няма с кого повече да се обедини, необходимо е здраво да се придържа към своите принципи. Тук се изразява и идеята, че обединението протича само и не е нужно да се опитваме да го постигнем изкуствено. Когато е постигнато единство с другите е необходимо да се грижим за общата полза, като не променяме а се държим твърдо за собствените си принципи. Не бива да се постига сплотеност, само заради самото сплотяване. Ако няма възможност да въплътиш своите идеали, не бива да се съединяваш с хора чужди по дух, за да не предадеш себе си.

 

ХЕКСАГРАМА 14

ГОЛЯМО ВЛАДЕНИЕ – Голямо притежание

14

Ако с хората е постигната общност и съгласие, ситуацията придобива Голямо Владение. Когато съгласието сред хората е постигнато, това обезателно ще доведе до развитие на делата и ще донесе големи плодове. Мъдрецът във всичко следва висшите закони, потиска злото и развива доброто. Голямото владение описва ситуация, когато в резултат на сплотеност и съединяване на волята и стремежите, се придобива голяма сила и делото носи големи плодове.

УПРАВЛЯВАНЕ НА МОЩНИ РЕСУРСИ

1. Не бива в своето самодоволство, витаейки в мислите и идеите, да се забравя за материалната страна на нещата.

Ако човек е способен чрез трудности да запази Голямото владение, тогава няма да има неприятности. Помнейки за смисъла, не бива да се забравя и за формата, по този начин се предпазваме от връзка с вредното. Постигайки успех е необходимо да се държиш така, както на предишния етап. В успеха много лесно се преминава към самодоволство, в което се забравя правилното поведение. Трябва да бъдем предпазливи и старателни. Достигайки успех, човек често започва да прави грешки. Успехът не е възможно да се удържа колкото на нас ни е угодно, той не е вечен. Той е само стъпка в развитието и движението напред по Пътя, където освен него има и поражение. Да съхраниш успеха е много по-трудно, отколкото да го създадеш. На първо място трябва да се избягва гордостта и самодоволството, трябва да се съхрани старанието и предишното усърдие в работата. Тогава е възможно успехът да се задържи с нас. Но ако постигнеш голяма победа и не виждаш необходимост от още работа, то не за дълго ще запазиш успеха.

2. Нужно е да се поддържа средният път и истината, да се държим правилно и предпазливо във всичко.

По време на постигнатия успех, независимо от това какви стратегически решения сме взели, е нужно да се поддържат първоначалните намерения, първоначалната чиста истина, да се държим правилно, да бъдем предпазливи. Подобно на натоварена колесница, нужно е да продължи да се натрупва, а не да се разпилява, дори след като е постигнат успеха, когато е придобита голяма власт и сила. Дори, когато ни се струва, че можем да удовлетворяваме всякакви желания и да правим всичко, което искаме, трябва да си спомним за предупреждението относно подобно поведение.

3. Нужно е да се избират способни и достойни, защото те ще ръководят правилно делата. Нужно е да се приближим към ръководителя и да отдалечим от себе си малките хора.

За да удържим Голямото владение, трябва да се избавим от малките хора и да се приближим до мъдрия ръководител. За да запазим постигнатия успех е нужно да изработим правилна стратегия, избирайки достойните и използвайки ефективните. Трябва да се избавим от подлите хора и да се сближим с истинските ръководители. Когато проектът е постигнал успех, с лекота настъпва разместване сред хората, като някои застават срещу нас. Малките хора и злите сили, възползвайки се от спокойствието, могат да проникнат в нашето обкръжение. Това е много опасно за работата.

4. Нужно е да се преодолеят личните користни желания, да бъдем скромни, предпазливи, смирени и внимателни.

Когато е постигнато Голямото владение, трябва да сме способни да се самоопределим и да контролираме себе си. Човекът, явяващ се ръководител или всеки друг постигнал успех, е длъжен да се стреми да бъде максимално скромен, предпазлив и смирен. Трябва да умее да се справя със себе си, да не мечтае за користни желания и да постъпва правилно. Ръководителя трябва да осъзнава, че в големия успех съзрява вероятност за криза. И ако не преодолее себе си, ако не се въздържа от надменност и глупави действия, то няма да избегне поражението.

5. Нужно е искрено и с доверие да се отнасяме към подчинените, заедно с това добротата и строгата сила трябва да работят заедно.

Чрез доверието се свързваме и придобиваме разбиране. То възниква просто в резултат от правилното проявление на нашите намерения. Отношенията тук трябва да са изградени на база искреност и истина. След като успеха е постигнат за да го запази, ръководителя трябва в неговата дейност да има искреност и доверие, а милосърдието и силата в нея, да помагат един на друг. Това дава възможност да се ръководят подчинените, като едно ново цяло, в развитието напред. Ръководителят, от една страна, трябва да избягва намаляването на своята сила, а от друга да помни за скромността и смирението в общуването с хората. Трудно е да се избяга неуважението от страна на подчинените, без да се съблюдават тези условия. Затова милосърдието и добротата трябва да вървят ръка за ръка със силата и строгостта.

6. В напълването не трябва да се върви към край. Нужно е да се запази скромност и способност да поместиш, приемеш в себе си нещо ново.

Намирайки се на най-високата позиция, като притежаваш мекота, отстъпчивост и вътрешна възприемчивост, можеш да получиш помощ и поддръжка. След като е постигнат успеха в Голямото владение е необходимо да се съхрани пълнотата и да се самоусъвършенстваме. По време на успех всеки е длъжен да не се разпилява, а да продължава да се развива. Запазвайки скромност и предпазливост, да продължи да се бори с трудностите, за да задържи успеха и да развива своя проект. Когато успеха постигне своя предел, се превръща в своята противоположност – упадък. Тази закономерност трябва да се има предвид.

 

ХЕКСАГРАМА 15

СКРОМНОСТ

15

Знакът Скромност подразбира истинска скромност и почтеност, принизяване на собствените достойнства и смирение на гордостта, отстъпчивост и сговорчивост. Ако скромността е повърхностна или непостоянна, ако външната учтивост скрива вътрешно лицемерие или високомерие, ако тя се явява начин за достигане на целите – тази скромност не е нищо повече освен лицемерие, което винаги има обратната страна. Само човек с висока нравственост е способен да храни добродетел, запазвайки външно недостатъчност, а вътрешно достатък, оставяйки скромен до края. Принципът на хората е такъв, че те недолюбват тези, които са преизпълнени, а симпатизират на тези, които са скромни. Външно скромността се проявява като принизеност и слабост и нищо не е способно да я преодолее. Основна грешка на хората е, че те високо ценят своите достойнства, но не забелязват своите недостатъци. Скромността е способна да попълни човешките слабости и недостатъци, да предразположи към нас обкръжаващите и да направи душата широка, подобно на море.

КОНТРОЛ НА ВЪНШНИТЕ ПРОЯВИ НА ВЪЛНАТА НА УСПЕХА

1. Не се гордей със своите таланти и достойнства.

Смирявайки себе си, закаляваш характера и ставаш треньор на самия себе си. Това е период на големи промени и скромността се явява оптималния енергоспестяващ режим. Тя позволява да се преминат трудности и да не се попадне в беда. Осъзнавайки своите таланти и достойнства, запазвай скромност и не позволявай на чувството за собствена значимост да развали всичко. Само този, който се гордее със своите боеви качества, често пръв загива в битката.

2. Прославяй се със скромността си.

Границата между скромността и чувството за собствена значимост е много тънка, трябва да сме верни на това и да не се отклоняваме от Пътя. Метафорично говори за нуждата от култивиране на скромност, което задължително ще донесе щастие. Когато в резултат на талантите и упорития труд те споходят славата и известността, особено важно е да запазиш скромност и да държиш средния Път.

3. В упорития труд съхранявай скромност от началото до края.

Смирението и скромността тук се проявяват в упорития труд и съзидателна дейност. Мъдрецът не се кичи със своите трудове, но не е и способен да скрие техните резултати. Красотата и безупречността на неговите действия стават пример и образец, а самият той придобива признание и щастие. Тук се изразява идеята за обезателно възмездие, отплата, за скромността и трудолюбието. Никога не се гордей със своите успехи и заслуги. Разбира се, да се постигне успех в голямото дело не е лесно, но ако ти се гордееш и възвеличаваш, обезателно ще си навлечеш беда. В думите принизи своите заслуги и запази почтеност.

4. Правейки добро на някого, не считай това за своя заслуга.

Тук човек не е алчен за блага за себе си, той е доволен от това, което има. Отстъпвайки, не прави от това повод за значимост и самовлюбеност. Метафорично указва за щастие от разбирането за достатъчност. Помагайки на другите, не приписвай на себе си тези заслуги, а помагай искрено и без самовлюбеност.

5. Намирайки се на върха, остани скромен и тогава ще съхраниш единството с хората.

Ако пребивавайки на върха, сме способни да останем скромни, народът ще ни последва във всякакъв случай, дори това да е военен поход. Запазвайки скромността на върха, ти си способен да подчиниш несъгласните с теб. Ако заемайки високо положение, ти си способен да останеш скромен и се вслушваш в мнението на другите, запазваш единството с подчинените, то никога няма да останеш сам, без поддръжка.

6. Бидейки скромен и отстъпчив, така ще се придвижваш напред.

Тук ситуацията е към предела на развитие и се забелязва тенденция към обръщане. Метафорично се изразява идеята за трансформация на постигнатото качество Скромност в създаването на конкретни дела. Скромността и отстъпчивостта често показват, че отстъпвайки ние се оказваме по-близо до целта. Нашето настъпление се състои в удържане. Това е активна позиция, помагаща да избегнем противопоставяния и конфликти.

 

ХЕКСАГРАМА 16

ДОВОЛСТВО

16

Знакът Доволство символизира радостта от успешното развитие и разцвет. Ако ние сме способни да управляваме своите намерения и своята воля – това е доволство. В този период на успешно развитие и разцвет следва да се придържаме към избрания по-рано курс.

СДЪРЖАНЕ НА ЕНТУСИАЗЪМА

1. В ситуация на радостен подем не бъди излишно самоуверен.

Състояние на отпуснатост, когато славата, успеха и чувството за собствена значимост водят до преситеност и мързел. Това равнище символизира малкия човек, неуравновесен и слаб. Самодоволни и уверени в собствената си безнаказаност, забравяме за делото и дълга. Ако твърде много говориш за себе си и своите проекти, изтощаваш себе си. Тук предупреждението е да се внимава с прекомерното чувство за собствена значимост. Когато успехът е постигнат и ти се стремиш към нови хоризонти, постарай се трезво да оцениш своите сили. Ако отслабиш волята си и загубиш внимание, твоята енергия ще се разсее, от което непременно ще се възползват противниците.

2. Спокойната увереност и мекота – това е правилната проява на силите.

Това е вътрешно спокойствие и уравновесеност, което може да продължи безкрайно. Бидейки силни, решаваме делата с помощта на мекота, запазвайки трезв умът и пътя на компромисите. Тук преимуществата са на спокойната съсредоточеност при решаването на делата. В период на успех и разцвет, старай се да запазваш концентрация и вътрешно спокойствие, притежавайки сила, реализирай я меко и обмислено.

3. Достигайки победата запазвай концентрация и трезвост.

Тук не притежаваме компромиси и правилност, нямаме реални сили. Трябва да внимаваме от прекомерната радост по повод далечни перспективи, в ущърб на конкретни стъпки по тяхната реализация. Ако е постигнат успеха не бива да се пропуска възможността за по-нататъшно развитие, да се разсейват силите и да се отпуска интензивността, тъй като няма нищо на този свят, което да е фиксирано сега и завинаги. Ако се отпуснеш и загубиш трезвост веднъж, ти не можеш вече да се събереш и организираш.

4. Не пропускай възможността за по-нататъшно развитие.

Тук могат да възникнат поводи за съмнения и нерешителност, неуместни за дадения случай, защото могат да се осъществят велики дела и да водим след себе си своите единомишленици. Също трябва да внимаваме да не се увличаме прекомерно в своя подход. Метафорично говори за достигане на най-великите стремежи, опирайки се на поддръжката на съратници. Ако си замислил големи действия е нужно да сплотиш около себе си сили и да се придвижваш към победата. Ако достигайки успеха не го закрепиш, а се поддадеш на радостта и отпускането, ще дадеш шанс на твоите противници.

5. Пребивавайки в покой помни за опасностите. В радостта си не забравяй за печалното.

Тук верността и устойчивостта не водят до нищо добро, а упоритостта може да приключи болезнено от изтощение. Необходимо е да се поддържа средния път, на компромиса. По време на успех и радост, пребивавайки в покой и мир е нужно да помним за опасностите и тревогите, без да губим баланса. Така можем да избегнем надигащите се беди.

6. Следи за измененията в ситуацията, променяй се заедно с нея.

Тук, по време на залеза, радостта поражда печал. Ситуацията се е променила, но това още не означава неприятности. Метафорично изразява мисълта, че радостта достигнала своя предел, обезателно ще се превърне в печал. Рано или късно радостта и успеха отиват съм своя край, при което винаги се появяват промени, които е нужно да следваме. Течащата вода не застоява. Злото и разложението проникват когато пребиваваме в бездействие. В действията трябва да бъдем гъвкави, за да сме в съответствие с неизбежните промени.

 

Реклама

Рекламирайте при нас

За контакти: Мария Дамянова
reklama@tv1-bg.com
Тел.: +359 2 851 09 19, 0887 33 10 49

Свали Рекламна Тарифа