Гледайте по ТV1

smalllogo    TV1 RADIO позволява да слушате в колата, в градския транспорт или ако нямате добър интернет. Опция 'връщане' е активна и можете да връщате 24 часа програмата ни.   smalllogo

ТВ програма

  • ПОНЕДЕЛНИК
  • ВТОРНИК
  • СРЯДА
  • ЧЕТВЪРТЪК
  • ПЕТЪК
  • СЪБОТА
  • НЕДЕЛЯ

07:00 "Паневритмия"
08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото
08:40 "Събуди се с усмивка"
09:30 Документален филм
10:30 "Петолиния" - музикален микс
11:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
11:30 "Viva la Musica!"
13:00 Денят с Веселин Дремджиев" - публицистично предаване
13.30 „Петолиния" – музикален микс
14:00 Документални филми от Dokumentalni.com
14:30 "Ария" - оперни постановки, заснети от ТВ1
17:00 Документален филм
17:45 "Моята улица" – поредица на ТВ1
18:00 "Наслада в ежедневния живот" – проповед на Джойс Майер
18:30 "Viva la Musica!"
20:00 "Денят с Веселин Дремджиев" - публицистично предаване
21:00 „Анфас" – предаване за култура на ТВ1
22:30 "Животът на звездите" – биографии
23:30 „ Петолиния" – музикален микс
00:00 "Viva la Musica!"
02:00 Документално кино
02:30 "Ария" - оперни постановки, заснети от ТВ1
05:00 Документален филм
05:45 "Моята улица"– поредица на ТВ1
06:00 "Наслада в ежедневния живот" – Джойс Майер
06:30 "Петолиния" - музикален микс

07:00 "Паневритмия"
08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото
08:40 "Събуди се с усмивка"
09:30 "Анфас" – авторско предаване за култура /п./
10:30 "Моята улица" - документална поредица на ТВ1
11:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
11.30 Документална поредица
12:00 "Viva la Musica!"
13:00 "Денят с Веселин Дремджиев" - публицистично предаване
13:30 "Балетните пантофки" - балетни постановки
14:30 "Музикална академия"
17.00 Документална поредица /п./
17:30 "Петолиния" - музикален микс
18:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
18:30 "Viva la Musica!"
20:00 "Денят с Веселин Дремджиев" - публицистично предаване
21:00 "Пътят" – авторско предаване на ТВ1
22:00 Класика и джаз по ТВ1
00:00 "Viva la Musica!"
01:30 "Балетните пантофки" - фрагменти от МБК Варна
02:00 Научнопопулярен филм
02:30 "Музикална академия"
05:00 Документална поредица
05:30 "Петолиния" - музикален микс
06:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
06:30 "Петолиния" - музикален микс

07:00 "Паневритмия"
08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото
08:40 "Събуди се с усмивка"
09:30 "Пътят" – авторско предаване на ТВ1 /п./
10:30 "Галерия" – в света на изкуството с ТВ1
11:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
11:30 Документална поредица
12:00 "Петолиния" – музикални фрагменти
13:00 "Денят с Веселин Дремджиев" - публицистично предаване
13:30 "Viva la Musica! "
14:30 Документално кино
15:30 "Музикална академия"
17:00 Документална поредица
17:30 "Петолиния" - музикален микс
18:00 "Наслада в ежедневния живот" – проповед на Джойс Майер
18:30 "Животът на звездите" – биографии
19:30 „Петолиния" – музикален микс
20:00 "Денят с Веселин Дремджиев" - публицистично предаване
21:00 "Анфас" – авторско предаване за култура на ТВ1
22:00 Класика и джаз
00:00 "Петолиния" - музикален микс
01:00 Документален филм
01:30 "Viva la Musica!"
02:30 Документално кино
03:30 "Музикална академия"
05:00 Документална поредица
05:30 "Петолиния" - музикален микс
06:00 "Наслада в ежедневния живот" – проповед на Джойс Майер
06:30 "Петолиния" - музикален микс

07:00 "Паневритмия"
08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото
08:40 "Събуди се с усмивка"
10:00 Българско документално кино
10:30 "Петолиния" - музикален микс
11:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
11:30 Документална поредица
12:00 "Viva la Musica!"
13:00 "Денят с Веселин Дремджиев" - публицистично предаване
13:30 "Петолиния" - музикален микс
14:00 Документална поредица
14:30 "Музикална академия"
16:30 "Добре дошли в Ковачевци" – документална поредица
17:00 Документална поредица
17:30 Българска поп и рок музика
18:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
18:30 „Петолиния" - музикален микс
19:30 "Моята улица" - документална поредица
20:00 "Денят с Веселин Дремджиев" - публицистично предаване
21:00 Премиера по ТВ1
23:00 Документални филми от Dokumentalni.com
00:00 "Viva la Musica!"
01:00 Документален филм
01:30 "Петолиния" - музикален микс
02:00 Документална поредица
03:00 "Музикална академия"
04:30 "Добре дошли в Ковачевци" – документална поредица
05:00 Документална поредица
05:30 Българска поп и рок музика
06:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
06:30 "Петолиния" - музикален микс

07:00 "Паневритмия"
08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото
08:40 "Събуди се с усмивка"
09:30 Документална поредица
10:30 "Петолиния" - музикален микс
11:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
11:30 "Viva la Musica!"
13:00 "Денят с Веселин Дремджиев" - публицистично предаване
13:30 "Петолиния" - музикален микс
14:00 "Добре дошли в Ковачевци" – док. поредица
14:15 "Под дъгата" - анимации от НБУ
14:30 "Ария" - оперни постановки, заснети от ТВ1
17:00 Документално кино
18:00 "Наслада в ежедневния живот" – проповед на Джойс Майер
18:30 „Музикална академия"
19:30 "Галерия" – в света на изкуство с ТВ1
20:00 "Денят с Веселин Дремджиев" - публицистично предаване
21:00 "Пътят" – авторско предаване на ТВ1 /премиерно/
22:00 "Петолиния" - музикален микс
22:30 "Животът на звездите" - биографии
23:30 "Серенада" - музикален микс
00:00 "Viva la Musica!"
01:30 "Петолиния" - музикален микс
02:00 "Добре дошли в Ковачевци" – док. поредица
02:15 "Под дъгата" - анимации от НБУ
02:30 "Ария" - оперни постановки, заснети от ТВ1
05:00 Българско документално кино
06:00 "Наслада в ежедневния живот" – проповед на Джойс Майер
06:30 "Петолиния" - музикален микс

07:00 "Паневритмия"
08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото
08:40 "Събуди се с усмивка"
09:30 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
10:00 Документална поредица
10:30 "Петолиния" - музикален микс
11.00 Документален филм
11:40 "Музикална академия"
13:30 "Пътят" – авторско предаване на ТВ1
14:30 "Балетните пантофки" - фрагменти от МБК Варна
15:00 "Моята улица" - документална поредица на ТВ1
15:30 "Съботно настроение" – музикално развлекателен блок
17.00 Документални филми от сайта Dokumentalni.com
18:30 "Галерия" – в света на изкуство с ТВ1
19:00 "Viva la Musica!"
20:30 "Анфас" - авторско предаване за култура на ТВ1 /премиерно/
21:30 "Петолиния" - музикален микс
22:00 "Документална поредица
23:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
23:30 "Серенада" - музика за лека нощ
00:00 "Анфас" - авторско предаване за култура
01:00 "Музикална академия"
03:00 "Балетните пантофки" - фрагменти от МБК Варна
03:30 "Моята улица" - документална поредица
04:00 "Съботно настроение" – музикално развлекателен блок
06:30 „Галерия" - в света на изкуство с ТВ1

07:00 "Паневритмия"
08:10 "Хармония и здраве" – гимнастика за духа и тялото
08:40 "Събуди се с усмивка"
09:30 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
10:00 "Петолиния" - музикален микс
10:30 "Анфас" – авторско предаване за култура на ТВ1
11:30 "Премиера" по ТВ1 /п./
13.30 Българска популярна музика
14:00 "Галерия" - в света на изкуството с ТВ1
14.30 Документална поредица
15:30 "Музикална академия"
17:30 "Пътят" – авторско предаване на ТВ1
18:30 "Петолиния" - музикален микс
19:00 Българско документално кино
20:00 "Джазът си има телевизия"
22:00 "Невероятният свят на ..." – документална поредица
23:00 "Наслада в ежедневния живот" – поредица на Джойс Майер
23:30 "Серенада" - музика за лека нощ
00:00 Премиера по ТВ1
02:00 "Галерия" – в света на изкуството с ТВ1
02:30 Българска популярна музика
03:00 Документална поредица
04:00 "Музикална академия"
06:00 "Пътят" – авторско предаване на ТВ1